Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Apo-Diclo 25mg por.tbl.ent.100x25mg

Apo-Diclo 25 mg přináší rychlou úlevu od bolesti.
  • APO-DICLO 25 MG POR TBL ENT 100X25MG
  • Výrobce: Apotex
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8594158130761
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Apo-Diclo 25 mg  je přípravek s rychlým nástupem účinku, který přináší rychlou úlevu od bolesti a je určen pro krátkodobou léčbu následujících stavů:
-    Vyvrtnutí kloubů, natažení svalů, nebo jiné poúrazové bolestivé stavy.
-    Bolestivá menstruace.
-    Bolest zad.


Pouze na doporučení lékaře se Apo-Diclo 25 mg  užívá při mimokloubním revmatizmu (bolestivé postižení měkkých tkání v okolí kloubu) a jako pomocná léčba při infekčních onemocněních ucha, nosu a krku.

Charakteristika:
Apo-Diclo 25 mg  obsahuje léčivou látku diklofenak, která patří do skupiny léčiv, která se nazývají nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Přípravek Apo-Diclo 25 mg  ulevuje od bolesti a zmenšuje zánět (otoky). Neovlivňuje však příčinu zánětu.

Složení - účinné látky:

Diclofenacum natricum 25 mg v jedné enterosolventní tabletě.

Složení - pomocné látky:
Dextrát, methylcelulosa, kyselina stearová 95%, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa 2910, makrogol 3350, oxid titaničitý, hlinitý lak chinolinové žluti, hlinitý lak oranžové žluti, žlutý oxid železitý, polyvinyl-acetát-ftalát, triethyl-citrát.

Popis přípravku:
Apo-Diclo 25 mg jsou kulaté, okrově žluté, potahované tablety bez dělící rýhy, označené na jedné straně 25, na druhé straně bez označení.

Kontraindikace:

Neužívejte přípravek Apo-Diclo 25 mg:
- Pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na diklofenak nebo některou pomocnou látku obsaženou v přípravku (viz odstavec Složení).
- Pokud jste již v minulosti měl/a alergickou reakci na přípravek k léčbě bolesti, zánětu nebo horečky jako např. diklofenak, ibuprofen nebo kyselina acetylsalicylová
(látka, která se také často používá proti tvorbě krevních sraženin). Reakce mohou být následující: astma, dušnost, kožní vyrážka, otok obličeje, rýma. Pokud si nejste jisti, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
- Pokud máte nebo jste v minulosti opakovaně měl/a žaludeční nebo dvanáctníkový vřed.
- Pokud krvácíte z trávicího traktu (příznaky jsou krev ve stolici nebo černá stolice) nebo jste v minulosti měl/a tyto potíže v souvislosti s užíváním nesteroidních protizánětlivých léků.
- Při těžším onemocněním jater nebo ledvin.
- Pokud trpíte vážným srdečním onemocněním.
- V posledních třech měsících těhotenství.

Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, řekněte to ošetřujícímu lékaři nebo lékárníkovi a neužívejte přípravek Apo-Diclo 25 mg.

Nežádoučí účinky:

Podobně jako všechny léky, může i přípravek Apo-Diclo 25 mg  způsobit nežádoucí účinky, které se však nemusí objevit u každého.

Některé vzácné nebo velmi vzácné nežádoucí účinky mohou být závažné. Pokud zaznamenáte jakýkoliv z následujících nežádoucích účinků, přestaňte užívat přípravek Apo-Diclo 25 mg a okamžitě informujte svého lékaře:
•    Velká bolest žaludku, krev ve stolici nebo černá stolice, zvracení krve
•    Alergické reakce jako jsou otoky obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, často doprovázené kožní vyrážkou a svěděním. Kolaps.
•    Dušnost a pocit úzkosti na hrudníku.
•    Bolest na hrudníku, mdloby, vysoký krevní tlak.
•    Náhlé a vážné bolesti hlavy, ztuhnutí šíje, problémy s mluvením, křeče.
•    Kožní vyrážka s puchýři, olupování kůže, červené nebo purpurové skvrny na kůži, puchýře v ústech nebo v očích.
•    Otoky paží, rukou, nohou a chodidel.
•    Jakékoli změny ve vzhledu nebo množství moči.
•    Zežloutnutí kůže nebo očí.
•    Neobvyklé krvácení nebo modřiny, vysoká teplota nebo přetrvávající bolest v krku.

Léčiva jako diklofenak mohou být spojena s nepatrně zvýšeným rizikem srdeční příhody (nazývaným také infarkt myokardu) nebo cévní mozkové příhody.

Další nežádoucí účinky

Další nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout, jsou většinou mírné. Některé účinky byly oznámeny při užívání vyšších dávek diklofenaku, léčivé látky přípravku Apo-Diclo 25 mg  po delší dobu. Pokud se u Vás tyto účinky vyskytují, informujte svého lékaře nebo lékárníka.

Časté nežádoucí účinky (pravděpodobné u 1 až 10 pacientů ze 100):
•    Bolest břicha, bolest žaludku, průjem, nevolnost, zvracení, plynatost
•    Bolest hlavy, závratě
•    Kožní vyrážka

Vzácné nežádoucí účinky (pravděpodobné u 1 až 10 pacientů z 10 000):
•    Ospalost

Velmi vzácné nežádoucí účinky (pravděpodobné u méně než 1 pacienta z 10 000):
•    Zácpa, vřídky v ústech, poruchy chuti
•    Mravenčení nebo snížená citlivost rukou nebo nohou, třes
•    Porucha vidění, zvonění v uších, bušení srdce
•    Změny nálady, potíže se spaním, dezorientace.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Zvláště byste měl/a informovat lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z následujících léků:
-    Lithium nebo inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu (SSRI), tj. léky užívané k léčbě depresí.
-    Digoxin (přípravek na léčbu onemocnění srdce).
-    Diuretika (močopudné léky)
-    ACE inhibitory nebo beta blokátory (skupiny léčivých přípravků pro léčbu vysokého krevního tlaku a srdečního selhání).
-    Jiné nesteroidní protizánětlivé léky nebo léky proti bolesti jako kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen.
-    Kortikosteroidy (léky užívané k úlevě od zánětu).
-    Léky, které se používají k prevenci krevní srážlivosti, jako např. warfarin.
-    Přípravky k léčbě cukrovky, kromě insulinu.
-    Metotrexat (lék na některé druhy rakoviny nebo artritidy)
-    Cyklosporin (přípravek užívaný po transplantaci orgánů).
-    Některé léky proti infekcím (chinolony – antibakteriální léky).

Speciální upozornění:

Buďte zvláště opatrní a před užitím přípravku se poraďte s lékařem nebo lékárníkem:
-    Pokud jste někdy měl/a potíže s trávicím traktem jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, krvavá nebo černá stolice anebo jste v minulosti měl/a problémy se zažíváním nebo pálením žáhy po předchozím užívání léků proti bolesti nebo zánětu.
-    Pokud máte problémy s tlustým střevem (tj. zánětlivé onemocnění střev jako např. ulcerózní kolitidu nebo Crohnovu chorobu).
-    Pokud máte astma, problémy s játry nebo ledvinami nebo oteklé nohy.
-    Pokud máte nebo jste měl/a problémy se srdcem nebo vysoký krevní tlak. Pokud máte oteklé nohy.
-    Pokud užíváte jiné přípravky proti bolesti nebo zánětu.
-    Pokud jste dehydratovaná (odvodnění organismu) (např. v důsledku zvracení, průjmu, nebo před či po větší operaci)
-    Pokud máte poruchy krvácivosti nebo jiné potíže s krví včetně vzácné poruchy jater nazývané jaterní porfyrie.

Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, řekněte to před užitím přípravku Apo-Diclo 25 mg  ošetřujícímu lékaři nebo lékárníkovi.

Přípravek Apo-Diclo 25 mg může maskovat příznaky infekčního onemocnění (např. bolest hlavy, horečka), proto je pak o mnoho těžší potíže odhalit a vhodně léčit. Jestliže se necítíte dobře a budete potřebovat navštívit lékaře, nezapomeňte mu říci, že užíváte Apo-Diclo 25 mg.

Ve velmi vzácných případech může Apo-Diclo 25 mg, tak jako i jiná nesteroidní antirevmatika, způsobit těžké kožní alergické reakce např. vyrážku. Z toho důvodu je třeba, abyste okamžitě  informoval/a svého lékaře, pokud budete mít tyto příznaky.

Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.

Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.

Apo-Diclo 25 mg a starší lidé
Stejně jako u jiných léčivých přípravků proti bolesti, mohou být starší osoby citlivější na účinky přípravku Apo-Diclo 25 mg, než jiní dospělí. Z tohoto důvodu užívejte přípravek Apo-Diclo 25 mg přesně podle pokynů a užívejte nejmenší množství tablet, které je dostatečné k úlevě od potíží. Je zejména důležité pro starší pacienty, aby neprodleně ohlásili jakýkoli nežádoucí účinek svému lékaři.

Apo-Diclo 25 mg a děti
Přípravek Apo-Diclo 25 mg není vhodný k léčbě dětí a mladistvých ve věku do 14 let.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Pokud jste nebo můžete být těhotná, informujte o tom svého lékaře a neužívejte přípravek Apo-Diclo 25 mg. Je velmi důležité, abyste neužívala přípravek Apo-Diclo 25 mg  zejména v poslední třetině těhotenství, protože by mohlo dojít k poškození nenarozeného dítěte nebo k potížím při porodu. V prvních dvou třetinách těhotenství užívejte přípravek Apo-Diclo 25 mg pouze na výslovné doporučení lékaře.

Stejně jako jiné protizánětlivé léčivé přípravky může užívání diklofenaku, léčivé látky přípravku Apo-Diclo 25 mg způsobovat problémy s početím. Po ukončení užívání přípravku Apo-Diclo 25 mg se vše vrátí k původnímu stavu. Nicméně byste měla informovat svého lékaře, pokud plánujete otěhotnět nebo máte problémy s početím.

Informujte svého lékaře o tom, že kojíte. Apo-Diclo 25 mg  prostupuje v malém množství do mateřského mléka. Pokud je nutné, aby kojící matka užívala Apo-Diclo 25 mg měla by jej užívat pouze na doporučení lékaře, jen krátkodobě a vždy po posledním večerním kojení před nejdelším spánkem dítěte.

Dávkování:
Vždy užívejte Apo-Diclo 25 mg  přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a mladiství ve věku 14 let a více
Při bolesti užijte jako úvodní dávku 1 tabletu Apo-Diclo 25 mg . V případě potřeby pokračujte s užíváním 1 tablety Apo-Diclo 25 mg po 4-6 hodinách. Neužívejte více než 3 tablety během 24 hodin.

Bez kontroly lékařem neužívejte přípravek Apo-Diclo 25 mg déle jak 7 dní. Pokud příznaky přetrvávají, kontaktujte svého lékaře, aby bylo jisté, že nejsou způsobeny vážnějším onemocněním.

Nepřekračujte doporučené dávkování. Je důležité užívat přípravek Apo-Diclo 25 mg v nejnižších dávkách potřebných k úlevě od bolesti a neužívat jej déle, než je nutné. Tak se sníží riziko nežádoucích účinků.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Apo-Diclo 25 mg
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Apo-Diclo 25 mg, vezměte si jej hned, jakmile si vzpomenete, pokud to není v době, kdy máte užít další dávku. Dále pokračujte v užívání léku v obvyklou dobu. Nikdy nezdvojnásobujte následující dávku náhradou za tu, kterou jste zapomněl/a užít.

Jestliže jste užil/a více přípravku Apo-Diclo 25 mg, než jste měl/a
Jestliže jste nedopatřením užil/a více tablet, než jste měl/a, oznamte to ihned svému lékaři nebo rovnou jděte na lékařskou pohotovost. Můžete potřebovat lékařskou pomoc.

Způsob užití:
Tabletu Apo-Diclo 25 mg spolkněte celou a zapijte ji sklenicí vody.

Upozornění:
Užívání přípravku Apo-Diclo 25 mg  s jídlem a pitím
Požití přípravku Apo-Diclo 25 mg  společně s jídlem nemá vliv na množství vstřebané léčivé látky. Může však dojít k mírnému zpoždění vstřebávání účinné látky přípravku Apo-Diclo 25 mg.

Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Apo-Diclo 25 mg  většinou nemá žádný vliv na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů. Nicméně jako jiné léky proti bolesti může ve vzácných případech způsobit poruchy vidění, závratě a ospalost. Pokud se u Vás tyto příznaky projeví, neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje, ani nevykonávejte jiné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost a koordinaci pohybů. Informujte co nejdříve svého lékaře o tom, že máte tyto potíže.

Důležité informace o některých složkách přípravku Apo-Diclo 25 mg
Přípravek Apo-Diclo 25 mg obsahuje azobarviva, která mohou způsobit alergické reakce.

Uchovávání:
Uchovávejte při teplotě do 25°C mimo dosah a dohled dětí.

Varování:
Přípravek Apo-Diclo 25 mg nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni v měsíci.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Pokud máte další otázky k tomuto přípravku, kontaktujte lékaře nebo lékárníka nebo místní zastoupení držitele rozhodnutí o registraci.

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Apo-Diclo 25 mg  musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko.

Výrobce:

Chanelle Medical Ltd., Loughrea, Irsko.
Apotex Nederland B.V., Leiden, Nizozemsko.

Balení:

100 tablet v lahvičce.

Parametry

Kód SÚKL 0107917