Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Analergin - 50 tbl.

Analergin patří mezi léky na alergii. Přípravek Analergin se používá ke zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy.

  • ANALERGIN POR TBL FLM 50X10MG
  • Výrobce: Teva
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8592387017419
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Analergin je přípravek proti alergiím.

Přípravek Analergin se u dospělých a dětí od 6 let věku používá ke:

  • zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické

rýmy,

  • zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické

idiopatické urtikarie).

Charakteristika:

Účinná látka cetirizin je vysoce účinné antihistaminikum s nízkým výskytem ospalosti při léčebných dávkách a s antialergickým působením. Tlumí časnou fázi alergické reakce a zároveň snižuje pohyb buněk zánětu a uvolňování působků během pozdní fáze alergické reakce. Vzhledem k prodlouženému účinku cetirizinu je možné ho podávat v jedné denní dávce.

Složení – účinné látky:

Cetirizini dihydrochloridum 10 mg v 1 potahované tabletě.

Složení – pomocné látky:

Monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, stearan hořečnatý, potahová soustava Opadry bílá, která obsahuje hypromelózu, oxid titaničitý, makrogol 400.

Indikační skupina:

Antihistaminikum H1, antialergikum.

Kontraindikace:

Neužívejte přípravek Analergin, pokud:

jste alergický/á (přecitlivělý/á) na cetirizin, na kteroukoli pomocnou látku (další složku) přípravku Analergin, na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (blízce příbuzné léčivé látky jiných přípravků);

trpíte těžkou poruchou funkce ledvin (těžkým selháním ledvin s hodnotou clearance kreatininu nižší než 10 ml/min.)

jestliže máte dědičnou poruchu nesnášenlivosti galaktózy, vrozený nedostatek laktázy nebo poruchu vstřebávání glukózy a galaktózy.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Analergin je zapotřebí
Jestliže máte poruchu funkce ledvin, prosím, poraďte se s lékařem. V případě potřeby budete užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař.

Když máte epilepsii nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí, měli byste se před zahájením léčby poradit se svým lékařem.

Nežádoučí účinky:

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Analergin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny po uvedení přípravku na trh. Četnost výskytu těchto nežádoucích účinků je určena takto: nežádoucí účinky časté (u 1 pacienta ze 100 až u 1 z 10), méně časté (u 1 pacienta z 1 000 až u 1 ze 100), vzácné (u 1 pacienta z 10 000 až u 1 z 1 000) nebo velmi vzácné (u méně než 1 pacienta z 10 000), není známo (z dostupných údajů nelze zjistit).

Poruchy krve a lymfatického systému: velmi vzácné: nedostatek krevních destiček (trombocytopenie)

Tělo jako celek: časté: únava

Srdeční poruchy: vzácné: zrychlená srdeční činnost (tachykardie)

Oční poruchy: velmi vzácné: porucha zaostřování (akomodace), neostré/rozmazané vidění, mimovolní pohyby oční bulvy

Poruchy trávicího traktu: časté: sucho v ústech, nevolnost, průjem méně časté: průjem, bolesti břicha

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: méně časté: nadměrná únava (astenie), malátnost vzácné : edém (otok)

Poruchy imunitního systému: vzácné: alergická reakce hypersenzitivita (reakce přecitlivělosti) velmi vzácné: těžká alergická reakce – anafylaktický šok

Poruchy jater a žlučových cest: vzácné: abnormální funkce jater (zvýšené hodnoty jaterních enzymů, bilirubinu)

Vyšetření: vzácné: zvýšení hmotnosti

Poruchy nervového systému: časté: závratě, bolesti hlavy méně časté: zvláštní pocity na kůži (parestézie) vzácné: křeče, pohybové poruchy velmi vzácné: náhlé mdloby (synkopa), třes, poruchy chuti, dyskineze (porucha motoriky, pohybových schopností), dystonie (zvýšené nebo snížené svalové napětí)není známo: amnézie (ztráta paměti), zhoršení paměti

Psychiatrické poruchy: časté: ospalost méně časté: rozrušení (agitovanost) vzácné: agresivita, zmatenost, deprese, halucinace, nespavost velmi vzácné: tiky

Poruchy ledvin a močových cest: velmi vzácné: potíže s močením, enuréza (pomočování)

Poruchy dýchací soustavy: časté: zánět hltanu, rýma

Poruchy kůže a podkožní tkáně: méně časté: svědění, vyrážka vzácné: kopřivka velmi vzácné: angioneurotický edém (otok), lokalizované kožní erupce (výsevy)

Pokud se u vás objeví některý z výše uvedených nežádoucích účinků, sdělte to, prosím, svému lékaři. Při prvních příznacích reakce z přecitlivělosti přestaňte přípravek užívat a poraďte se s lékařem. Lékař zhodnotí závažnost stavu a rozhodne o případných dalších opatřeních.

Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému ošetřujícímu lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:

Interakce s jinými léčivy nejsou dosud známy. Nebyla prokázána interakce s alkoholem při hladině alkoholu v krvi 0,5 g/l. Přesto se během léčby nedoporučuje nadměrné požívání alkoholických nápojů.

Těhotenství a kojení:

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Stejně jako u jiných léků nemá být přípravek Analergin podáván těhotným ženám.

Přestože náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod, v jeho dalším užívání nepokračujte.

Neužívejte Analergin během kojení, protože se cetirizin vylučuje do mateřského mléka.

Dávkování:

Přesné dávkování určí vždy lékař.

Dospělí užívají obvykle 1krát denně 1 tabletu,

děti od 6 do 12 let 1/2 tablety 2krát denně nebo 1 tabletu 1krát denně.

Pacientům se střední až těžkou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg jednou denně

Předávkování:

Předávkování (více než 5 tablet v jedné dávce) se může projevit ospalostí, u dětí i podrážděností a neklidem. Při předávkování je nutno (zvláště u dětí) okamžitě vyhledat lékaře. Specifický protilék není znám.

Upozornění:

Při doporučeném dávkování nebylo prokázáno ovlivnění pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů.

Přesto je doporučeno nepřekračovat doporučenou denní dávku, pokud budete řídit motorové vozidlo nebo vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost. Bez porady s lékařem neužívejte (nepodávejte dětem) přípravek Analergin déle než po dobu 7 dnů.

Jestliže se do této doby příznaky onemocnění nezlepší, nebo se naopak zhoršují, či se vyskytnou nežádoucí účinky nebo nějaké neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem.

U nemocných s poruchami funkce ledvin se denní dávky obvykle snižují na polovinu.

Uchovávání:

Analergin uchovávejte při teplotě do 25 st. C, v původním vnitřním obalu, aby byl chráněn před vzdušnou vlhkostí.

Varování:

Analergin nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.

Výrobce:

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str.3, 89143 Blaubeuren, Německo

Držitel registračního rozhodnutí:

Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, PSČ 747 70 Opava, Komárov, Česká republika

Balení:

50×10 mg

Parametry

Způsob podání Perorálně (ústy)
Kód SÚKL 0202089