Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Ambroxol AL 30 - 20 tbl.

Ambroxol AL 30 zvyšuje tvorbu řídkého hlenu v dýchacích cestách, vede i ke zkapalnění…

  • AMBROXOL AL 30 POR TBL NOB 20X30MG
  • EAN: 4024773010314
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Ambroxol AL 30 zvyšuje tvorbu řídkého hlenu v dýchacích cestách, vede i ke zkapalnění hustého vazkého hlenu, usnadní odkašlávání a odstranění hlenu a usnadní tak i dýchání. Dobře se vstřebává, účinek se dostavuje rychle, vrcholí za 2 hodiny a trvá 8–12 hodin.

Indikace:

Mukolytická léčba (uvolňování hlenu) při akutních a chronických onemocněních průdušek a plic provázených tvorbou hlenu. Ambroxol AL 30 mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší 6 let.

Výrobce:

Aliud Pharma GmbH and Co. KG, Gottlieb – Daimler – Str. 19, D-89150, Laichingen, SRN.

Držitel registračního rozhodnutí:

Aliud Pharma GmbH and Co. KG, Gottlieb – Daimler – Str. 19, D-89150, Laichingen, SRN.

Složení – účinné látky:

Ambroxoli hydrochloridum 30 mg v 1 tabletě.

Složení – pomocné látky:

Krospovidon, mikrokrystalická celulóza, laktóza, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, hydratovaný oxid křemičitý, povidon 29, povidon 1100, rozpustný škrob.

Indikační skupina:

Mukolytikum, expektorans.

Kontraindikace:

Ambroxol AL 30 se nesmí užívat při přecitlivělosti na léčivou látku ambroxol nebo některou z dalších složek přípravku. Pro vysoký obsah léčivé látky se Ambroxol AL 30 nesmí podávat dětem do 6 let. Pro děti mladší 6 let jsou k dispozici přípravky s nižším obsahem léčivé látky ve formě roztoků.

Speciální upozornění:

V následujících případech může být Ambroxol AL 30 užíván jen s opatrností. Pokud se některý z uvedených stavů u Vás již v minulosti vyskytnul, poraďte se před užitím přípravku s lékařem. Jestliže trpíte onemocněním ledvin nebo závažným onemocněním jater, Ambroxol AL 30 můžete užívat jen s velkou opatrností (např. prodloužení dávkovacího intervalu nebo snížení dávek). Pacienti s porušeným čistícím mechanismem průdušek a nadměrně vysokou tvorbou hlenu (např. při vzácném onemocnění zvaném maligní ciliární syndrom) mohou užívat Ambroxol AL 30 jen s opatrností pod lékařským dohledem, protože existuje riziko městnání sekretu průdušek.

Nežádoučí účinky:

Vzácně se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky: zažívací obtíže (např. nevolnost, bolesti v břiše), reakce z přecitlivělosti (alergické reakce kůže a sliznic, např. vyrážky, otoky, zarudnutí, svědění), dušnost, otok obličeje, horečka s třesavkou. Ve vzácných případech se vyskytly po podávání Ambroxolu AL 30 stížnosti na suchost v ústech a v dýchacích cestách, zvýšené slinění, zvýšenou nosní sekreci, zácpu nebo obtíže při močení. Ojedinělé jsou údaje o výskytu náhlých, závažných reakcí z přecitlivělosti provázených závažným ohrožením krevního oběhu (anafylaktický šoku). V případě výskytu takovéto reakce vyhledejte neprodleně lékaře. Ohlášen byl jen jediný případ zánětlivého onemocnění kůže alergického původu (kontaktní dermatitis). Pokud se objeví nežádoucí účinky neuvedené v této příbalové informaci, informujte, prosím, lékaře nebo lékárníka. Při prvních příznacích přecitlivělosti ukončete okamžitě léčbu přípravkem Ambroxol AL 30 a informujte ošetřujícího lékaře, který zjistí závažnost nežádoucího účinku a stanoví případná další opatření.

Interakce:

Při současném užívání Ambroxolu AL 30 a léků potlačujících kašel (antitusik) může dojít vzhledem k potlačení kašlacího reflexu k nebezpečnému hromadění sekretu. Indikace takovéto kombinace léčiv se proto musí zvlášť pečlivě uvážit. Současné užívání Ambroxolu AL 30 a antibiotik (amoxycilinu, cefuroximu, erytromycinu, doxycyklinu) může zvýšit prostup antibiotik do plicní tkáně. Mějte, prosím, na paměti, že uvedená upozornění se mohou vztahovat i na léky užívané v nedávné době.

Těhotenství a kojení:

Ambroxol AL 30 může být užíván v těhotenství, zejména v prvním trimestru, a při kojení pouze po pečlivém zvážení poměru očekávaných přínosů léčby oproti možným rizikům, protože bezpečnost přípravku u těhotných a kojících žen nebyla prokázána.

Dávkování:

Pokud Vám lékař nepředepsal užívat přípravek jinak, dodržujte pokyny uvedené níže, aby léčba přípravkem Ambroxol AL 30 byla účinná a bezpečná. Dospělí a děti od 14 let: Obvyklá dávka během prvních 2–3 dnů je 1 tabletu 3krát denně (což odpovídá 30 mg hydrochloridu ambroxolu 3krát denně), další dny potom 1 tableta 2krát denně (což odpovídá 30 mg hydrochloridu ambroxolu 2krát denně).

Děti od 6 do 14 let: Obvyklá dávka je 2–3krát denně 1/2 tablety Ambroxolu AL 30 (což odpovídá 15 mg hydrochloridu ambroxolu 2–3krát denně). Upozornění: V případě onemocnění ledvin nebo jater je nutné prodloužení dávkovacího intervalu nebo snížení dávky Ambroxolu AL 30.

Způsob užití:

Tablety je možno dělit. Tablety se polykají nerozkousané po jídle a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. Poznámka: Účinek ambroxolu na rozpouštění hlenu je zesilován zvýšeným přívodem tekutin. Délka léčby závisí na povaze a intenzitě onemocnění. Bez porady s lékařem by dospělí neměli přípravek užívat déle než 5 dní.

Předávkování:

Symptomy nebo známky intoxikace nebyly po předávkování ambroxolem pozorovány. Zaznamenán byl přechodný neklid a průjem. Extrémní náhodné nebo úmyslné předávkování by mohlo vyvolat u pacientů zvýšené slinění, říhání, zvracení a pokles krevního tlaku. Kontaktujte lékaře. Akutní opatření, jako jsou vyvolání zvracení a výplach žaludku, nejsou obvykle vhodná a v úvahu přicházejí pouze při extrémním předávkování. Doporučuje se pouze léčba příznaků předávkování.

Upozornění:

Co je třeba mít na paměti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů? Bez upozornění. Co byste měli dělat, pokud užijete nižší dávku Ambroxolu AL 30 nebo dávku vynecháte? Pokud vynecháte dávku přípravku nebo užijete nižší dávku, než jste měli užít, pokračujte v léčbě Ambroxolem AL 30 podle předepsaného schématu.

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 25 st. C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Varování:

Ambroxol AL 30 nesmí být užíván po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Ambroxol AL 30 uchovávejte mimo dosah dětí.

Balení:

20 tablet.

Parametry

Kód SÚKL 0043950