Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Ambrospray 5% orm.spr.13ml

Ambrospray 5% vede k tvorbě řidšího hlenu a usnadňuje vykašlávání.

  • AMBROSPRAY 5% ORM SPR 13ML
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 9120035550118
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Ambrospray 5% je používán k léčbě akutních (náhle vzniklých) a chronických (vleklých) onemocnění dolních a horních cest dýchacích, vyvolaných poruchami tvorby hlenu, jeho ztíženým transportem a vylučováním, jako např. záněty průdušek, průduškové astma, záněty vedlejších nosních dutin, záněty hrtanu a další.

Ambrospray 5% je vhodný pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let.


Charakteristika:
Ambrospray 5% je řazen do skupiny přípravků, nazývaných mukolytika, které vedou k tvorbě řidšího hlenu (bronchiálního sekretu) a usnadňují vykašlávání.

Složení - účinné látky:

Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum. 1 g přípravku Ambrospray 5% obsahuje 50 mg ambroxoli hydrochloridu a 1 vstřik obsahuje 10 mg ambroxoli hydrochloridum

Složení - pomocné látky:
Pomocnými látkami jsou trometamol, makrogol-1,5 hydroxystearát, glycerol, draselná sůl acesulfamu, xylitol, natrium-benzoát, levomenthol, amonium-glycyrrhizát, bezvodý ethanol, roztok hydroxidu sodného 0,001 mol/l, čištěná voda.

Kontraindikace:
Neužívejte přípravek Ambrospray 5% jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku a u dětí mladších 6 let.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ambrospray 5% nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Ambrospray 5% je obvykle velmi dobře snášen, zřídka se mohou vyskytnout žaludeční a střevní obtíže jako nevolnost, bolest břicha, průjem, dále alergická reakce (otoky v obličeji, dýchací potíže, teplota a třesavka) a kožní reakce (otok, pocit tepla, zarudnutí, svědění). V ojedinělých případech se vyskytla suchost v ústech a v dýchacích cestách, zvýšená tvorba slin a nosního sekretu, zácpa a obtíže při močení. V jednom případě se vyskytla alergická kožní reakce (kontaktní dermatitida). Projevy přecitlivělosti jako je kožní vyrážka nebo zvýšená teplota jsou velmi vzácné.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Prosím informujte svého lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Současné podávání přípravku Ambrospray 5% s léky tlumícími kašel (antitusika) může způsobit nadměrné hromadění hlenu v dýchacích cestách, a proto se nedoporučuje.

Bez porady s lékařem neužívejte jiné léky na kašel.

Současné podávání přípravku Ambrospray 5% s některými antibiotiky (amoxicillin, cefuroxim, erythromycin, doxycyklin) zlepšuje jejich průnik do plicní tkáně a zvyšuje jejich koncentraci v hlenu dýchacích cest, čehož se využívá k léčebným účelům.

Speciální upozornění:

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ambrospray 5% je zapotřebí:
Pokud trpíte středně těžkým až těžkým onemocněním ledvin nebo jater, konzultujte používání přípravku s lékařem. U nemocných s těžkými poruchami ledvin může dojít ke kumulaci metabolitů ambroxolu, jež jsou tvořeny v játrech, a to v důsledku pomalejšího odstraňování z organismu.

Pokud trpíte vředovou chorobou žaludku nebo dvanáctníku.

U některých vzácně se vyskytujících onemocnění průdušek, které jsou spojeny s nadměrnou tvorbou a hromaděním hlenu, by se Ambrospray 5% měl používat pod dohledem lékaře.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékárníkem nebo lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Bezpečnost používání Ambroxolu během těhotenství nebyla stanovena. O případném užívání přípravku Ambrospray 5% v průběhu těhotenství se vždy poraďte s lékařem. V prvních třech měsících těhotenství se užívání přípravku Ambrospray 5% nedoporučuje.

Ambroxol je v malém množství vylučován do mateřského mléka, ale jeho efekt na kojené děti není znám. V průběhu kojení lze přípravek Ambrospray 5% podávat pouze po poradě s lékařem.

Dávkování:
Vždy užívejte přípravek podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékárníkem nebo lékařem.

Děti ve věku 6 až 12 let: Obvyklé dávkování je 1-2 vstřiky 2-3 krát denně. Lze aplikovat maximálně 4 vstřiky za den (odpovídá 40 mg ambroxol hydrochloridu).

Dospělí a děti starší 12 let: Obvyklá dávka je 3-4 vstřiky 3 krát denně. Maximální denní dávka je 12 vstřiků, které odpovídají 120 mg ambroxol hydrochloridu. Tyto dávky jsou doporučeny první 2-3 dny léčby. Poté je dávku možné snížit na 2-3 vstřiky 3 krát denně.

Ambrospray 5% není určen dětem mladším 6 let.

Způsob užití:
Před prvním použitím spreje stlačte píst pevně dolů 3-4 krát, dokud se neobjeví jemný sprej. Vložte lahvičku proti široce otevřeným ústům a stiskněte uzávěr pumpy. Vstříkněte do ústní dutiny a polkněte. Aplikujte nejlépe během jídla nebo po jídle

Jak aplikovat Ambrospray 5%?
1.Používejte lahvičku v kolmé poloze.
2.Při prvním použití spreje nasměrujte tubičku spreje mimo obličej a stlačte píst pevně dolů 3-4krát, dokud se neobjeví jemný sprej. Pumpička je nyní připravena k užití.
3.Namiřte trysku proti široce otevřeným ústům a stlačte píst opět dolů. Jedno stlačení uvolňuje jeden střik.
4.Po aplikaci odpovídajícího počtu střiků otřete tubičku spreje kapesníčkem, čímž zabráníte ucpání tubičky.
5.Nezkoušejte strkat cokoliv do konce pístu. Pokud dojde k ucpání trysky, vraťte sprej svému lékárníkovi.

Užívání přípravku Ambrospray 5% s jídlem a pitím
Přípravek Ambrospray 5% aplikujte během jídla nebo po jídle.

Upozornění:
Délka užívání přípravku nepřesahuje obvykle 7-14 dní. Jestliže se příznaky onemocnění nezlepší po 7 dnech užívání přípravku u dospělých a po 3-4 dnech u dětí, poraďte se s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Ambrospray 5% nemá vliv na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje.

Jestliže jste užil/a více přípravku Ambrospray 5% než jste měl/a
Dojde-li náhodně k užití více dávek, vyhledejte ihned lékaře.

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Ambrospray 5%
V případě vynechání dávky si aplikujte další dávku tak, jak je uvedeno v návodu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Uchovávání:
Nejsou vyžadovány žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Neuchovávejte v chladničce, chraňte před mrazem!

Varování:
Ambrospray 5% nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Doba použitelnosti po prvním otevření je 1 měsíc!

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Ambrospray 5% musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů (u dětí do 3-4 dnů), musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Cyathus Exquirere Pharmaforschungs GmbH, Vídeň, Rakousko

Výrobce:
Francia Farmaceutici Industria Farmaco Biologica S.r.l., Miláno, Itálie

Balení:
lahvička o obsahu 13 ml roztoku s dávkovací mechanickou pumpičkou.

Parametry

Kód SÚKL 0169041