Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Ambrosan - 20 tbl.

Ambrosan se používá při léčbě akutních a chronických onemocnění dýchacího systému,...

  • AMBROSAN 30 MG POR TBL NOB 20X30MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8595026401129
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Ambrosan se používá při léčbě akutních a chronických onemocnění dýchacího systému, provázených zvýšenou tvorbou vazkého průduškového hlenu, jeho ztíženým transportem a vykašláváním. Příkladem takových onemocnění jsou záněty horních a dolních dýchacích cest (zánět průdušek, průdušnice, hrtanu, záněty vedlejších nosních dutin, rýma).

Charakteristika:

Ambroxol, léčivá látka přípravku Ambrosan, zvyšuje v dýchacích cestách sekreci hlenu, tvorbu plicního surfaktantu (látky, pokrývající vnitřní stěny plicních sklípků) a stimuluje činnost řasinek, zajišťujících posun hlenu. Tyto účinky mají za následek vydatnější zkapalnění, lepší transport a vylučování hlenu (mukociliární clearance), čímž dochází k usnadnění vykašlávání a zmírnění kašle.

Výrobce:

Pro.Med.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, ČR.

Držitel registračního rozhodnutí:

Pro.Med.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, ČR.

Složení - účinné látky:

Ambroxoli hydrochloridum 30 mg v 1 tabletě.

Složení - pomocné látky:

Monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, kopovidon, magnesium-stearát.

Kontraindikace:

Neužívejte přípravek Ambrosan jestliže jste přecitlivělý(a) na léčivou látku (ambroxol) nebo na kteroukoliv další složku přípravku.

Speciální upozornění:

Zvláštní opatrnosti při použiti přípravku Ambrosan je zapotřebí u pacientů s vředovou chorobou žaludku či duodena a dále používáte-li tento přípravek bez lékařského předpisu a příznaky onemocnění se do 7 dnů u dospělého, nebo do 3 dnů u dítěte nezlepší, nebo se dokonce zhoršují, vyhledejte okamžitě lékaře.

Nežádoučí účinky:

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ambrosan nežádoucí účinky.

Ambrosan je obvykle dobře snášen. Mohou se dostavit lehké trávicí obtíže (pálení žáhy, nechutenství, příležitostně pocit na zvracení, zvracení). Ojediněle se mohou vyskytnout alergické reakce, zejména kožní vyrážky. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku ihned poraďte s lékařem.

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinky přípravku Ambrosan a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Současné užívání přípravku Ambrosan a antibiotik (amoxicilin, cefuroxim, erythromycin, doxycyklin) vede ke zvýšení koncentrace antibiotik v plicní tkáni.

Bez porady s lékařem neužívejte jiné léky na kašel.

Těhotenství a kojení:

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete užívat jakýkoliv lék v době těhotenství. Preklinické studie, stejně jako rozsáhlé klinické zkušenosti po 28. týdnu těhotenství, neodhalily žádný důkaz negativních účinků při podávání během těhotenství. Přesto by měly být dodržovány obecné zásady užívání léků během těhotenství, zvláště v první 1/3 těhotenství. Při případném užití v období těhotenství je vždy nutno pečlivě zvážit poměr rizika k přínosu léčby.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete užívat jakýkoliv lék během kojení. Ambroxol přechází do mateřského mléka, ale při podávání terapeutických dávek není pravděpodobné ohrožení kojence. Při případném užití v období kojení je vždy nutno pečlivě zvážit poměr rizika k přínosu léčby.

Dávkování:

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo podle pokynů v příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud není lékařem určeno jinak, obvyklá dávka přípravku je: dospělí a děti od 12 let: 1 tableta 3krát denně. Léčebný účinek může být zvýšen podáním 2 tablet 2krát denně.

Děti 5-12 let: 2-3krát denně 1/2 tablety.

Tablety by měly být užívány po jídle a dostatečně zapíjeny.

Přívod tekutin zvyšuje mukolytický účinek ambroxolu.

Délka léčby přípravkem Ambrosan je určena individuálně v závislosti na indikaci a typu onemocnění. Pokud se však příznaky významně nezlepší během 1 týdne, při zhoršování příznaků nebo při objevení horečky, je třeba vyhledat lékaře.

Předávkování:

Pokud omylem užijete více tablet Ambrosanu, než je doporučeno, spojte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Do současné doby nebyly zaznamenány žádné projevy předávkování u lidí. Při předávkování nebo náhodném použití více tablet dítětem ihned vyhledejte lékaře.

Upozornění:

Při vynechání jedné dávky užijte lék ihned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Tablety užívejte po jídle a dostatečně zapíjejte.

Přívod tekutin zvyšuje mukolytický účinek ambroxolu.

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Uchovávání:

Přípravek Ambrosan uchovávejte při teplotě 15-25 st. C v původním obalu, aby byl chráněn před světlem a vlhkem.

Poznámka:

Další informace o tomto přípravku získáte u společnosti Pro.Med.CS Praha a.s., Praha 4, ČR.

Varování:

Nepoužívejte přípravek Ambrosan po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení:

20 tablet.

Parametry

Kód SÚKL 0078278