Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Allergodil nosní sprej sol.1x10ml

Allergodil nosní sprej je lék na alergii. Obsahuje léčivou látku azelastin-hydrochlorid.

  • ALLERGODIL NAS SPR SOL 1X10ML
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 4019338600598
Dostupnost:
Skladem

189 

Informace o produktu

Allergodil patří mezi léky na alergii. Přípravek Allergodil se používá k symptomatické léčbě nosních příznaků sezónní alergické rýmy (senné rýmy) a celoroční alergické rýmy. Allergodil obsahuje léčivou látku azelastin-hydrochlorid.

Mezi příznaky sezónní alergické rýmy patří kýchání, štípání nebo svědění v nose, vodnatá rýma a ucpaný nos. U sezónní alergické rýmy jsou časté i oční příznaky, jako je překrvení spojivek, světloplachost, slzení, svědění očí a otoky víček. Celkové příznaky se objevují na vrcholu pylové sezóny a jsou provázeny zvýšenou unavitelností, snížením výkonnosti tělesné i duševní a zhoršením spánku.

Příznaky celoroční alergické rýmy se vyskytují nezávisle na sezóně, v průběhu celého roku. Příčinou mohou být roztoči v domácím prachu, jindy je příčina v profesním prostředí nebo je spojena s některými činnostmi (pekaři, zemědělci, ošetřovatelé zvířat, chemici, lakýrníci, malíři apod.). Mezi příznaky patří otok nosní sliznice, který vede k ucpání průduchů, kýchání (salvy kýchání 10×-30× v jednom sledu), čirý vodnatý výtok. Příznaky nejsou většinou tak náhlé a prudké jako u rýmy pylové, ale mohou velmi nepříjemně stěžovat pacientovi život.

Výrobce:
MEDA Pharma GmbH & Co.KG, Bad Homburg, Německo

Držitel registračního rozhodnutí:
MEDA Pharma GmbH & Co.KG, Bad Homburg, Německo

Složení – účinné látky:
Azelastini hydrochloridum 0,14 mg v 1 jednorázově uvolněné dávce (0,14 ml) Allergodilu

Složení – pomocné látky:
Hydroxypropyl methylcelulosa, kyselina citronová, dihydrát dinatrium edetátu, dodekahydrát hydrogenfosfo rečnanu sodného, chlorid sodný, čištěná voda.

Indikační skupina:
Antihistaminica

Kontraindikace:
Nepoužívejte Allergodil jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na léčivou látku azelastin-hydrochlorid nebo na kteroukoliv složku přípravku; jestliže jste v prvních třech měsících těhotenství; jestliže kojíte nebo jestliže je osoba mladší než 6 let.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Allergodil nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté (u méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 léčených pacientů):
Při nesprávném způsobu použití (zakloněná hlava – viz dávkování a způsob použití) se může projevit hořká chuť léčiva a případně způsobit nevolnost.

Méně časté (u méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1000 léčených pacientů):
Při vstřikování se může objevit podráždění zanícené nosní sliznice, kýchání a krvácení z nosu.

Vzácné (u méně než 1 z 1000, ale více než 1 z 10000 léčených pacientů)
Nevolnost.

Velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 léčených pacientů, včetně výjimečných případů):
Přecitlivělost, závratě, únava nebo slabost (které mohou být způsobeny vlastním onemocněním), vyrážka, svědění a kopřivka.

Výše zmíněné nežádoucí účinky jsou přechodné a není potřeba přijímat žádna opatření. Pokud máte po použití Allergodilu hořký pocit v ústech, můžete se napít nealkoholického nápoje (třeba džusu nebo mléka) k potlačení hořkosti.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Není však známo, že by Allergodil reagoval s nějakým jiným lékem.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Přípravek Allergodil neužívejte v prvních třech měsících těhotenství a při kojení. O užívání přípravku v dalším průběhu těhotenství se poraďte s lékařem.

Dávkování:
Vždy užívejte Allergodil přesně dle pokynů v příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka je 1 vstřik do každé nosní dírky 2× denně uvolněná jedním stlačením rozprašovače.

Způsob užití:
Při aplikaci Allergodilu je třeba hlavu držet ve vzpřímené poloze (nezaklánět) – viz obrázek v příbalové informaci.

Přípravek Allergodil nosní spray je určen výhradně k aplikaci do nosu a nesmí být aplikován do očí. 

Návod k použití Allergodilu nosní spray:

  1. Sejměte ochranný kryt
  2. Pouze při prvním použití je třeba několikrát stlačit čerpací

rozprašovač, dokud nezačne vystřikovat stejnoměrné množství mlhy
3. Do každé nosní dírky vstříkněte po jedné dávce uvolněné jedním stisknutím čerpacího rozprašovače. Hlavu přitom nezaklánějte, ale držte ve vzpřímené poloze !
4. Znovu nasaďte ochranný kryt.

Délka léčby:
Allergodil nosní spray se používá, dokud obtíže neodezní. Bez porady s lékařem nemá být nepřerušovaná léčba delší než 6 týdnů. Pokud jste přípravek Allergodil užívali po dobu až 6 týdnů a po jeho vysazení se u Vás znovu objevily příznaky onemocnění, poraďte se o další léčbě s lékařem.
Dlouhodobá nepřetržitá léčba až po dobu 6 měsíců je možná pouze na doporučení lékaře, pokud bez léčby trpíte neustupujícími příznaky alergické rýmy.

Jestliže jste zapomněl/a užít dávku Allergodilu, není nutné nic dělat. Další dávky užívejte v obvyklém čase. V případě potřeby můžete užít Allergodil mezi dvěma obvyklými dávkami.

Upozornění:
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
V ojedinělých případech se při užívání přípravku Allergodil může projevit závrať, únava nebo slabost. V těchto případech může být ovlivněna schopnost řídit a obsluhovat stroje. Zvláštní pozornost musí být věnována skutečnosti, že alkohol může tyto příznaky zvýraznit.

Po otevření můžete lahvičku Allergodilu používat nejdéle půl roku.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 2 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Předávkování:
Jestliže jste použila více přípravku Allergodil, než jste měl/a – V případě nechtěného spolknutí velkého množství přípravku (např. když dítě pozře celý obsah lahvičky) se poraďte s lékařem.

Poznámka:
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Výdej léčivého přípravku Allergodil je možný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Allergodil musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 2 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékař nebo lékárníkovi.

Uchovávání:
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek Allergodil uchovávejte při teplotě nad 8 stupňů Celsia. Pokud omylem uskladníte Allergodil při teplotě nižší, objeví se v přípravku krystaly, které budou viditelné proti světlu. V tomto případě Allergodil nepoužívejte. Nicméně když následně uskladníte přípravek Allergodil po několik hodin v pokojové teplotě, tyto krystaly zmizí a přípravek Allergodil můžete dále používat.

Po otevření můžete lahvičku Allergodilu používat nejdéle půl roku.

Varování:
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Nepoužívejte přípravek Allergodil po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Balení:
Lahvička s 10 ml roztoku s čerpacím rozprašovačem.

Parametry

Způsob podání Zevně do nosu
Kód SÚKL 0021971

Podobné produkty najdete v