Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Advantix pro psy do 4kg spot-on a.u.v.4x0.4ml

Advantix pro psy je antiparazitální přípravek na ochranu proti blechám a klíšťatům.

  • Veterinární přípravek
  • EAN: 4007221037767
Dostupnost:
Skladem

899 

Informace o produktu

Advantix pro psy je antiparazitální přípravek na ochranu proti blechám a klíšťatům. Toto balení přípravku Advantix pro psy je určeno pro psy starší 7 týdnů věku a o váze 1,5 kg až 4 kg.

  • Advantix pro psy je určen pro léčbu a prevenci napadeníe blechami (Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis). Blechy na psech jsou zabíjeny během jednoho dne po aplikaci. Jednorázová aplikace Advantix pro psy chrání před dalším napadením blechami po dobu 4 týdnů. Přípravek Advantix pro psy může být použit jako součást léčebné strategie alergie na bleší kousnutí (FAD).
  • Přípravek Advantix pro psy má persistentní, akaricidní a repelentní účinnost proti napadení klíšťaty (Rhipicephalus sanguineus a Ixodes ricinus po dobu 4 týdnů a Dermacentor reticularis po dobu 3 týdnů). Klíšťata přítomná na psovi už v době aplikace nemusí být usmrcena během 2 dnů po léčbě a mohou zůstávat přichycená a viditelná. Proto je doporučeno odstranit klíšťata přítomná na psovi již v době aplikace přípravkem Advantix pro psy, aby se zabránilo jejich přichycení a sání krve.
  • Jednorázová aplikace přípravkem Advantix pro psy má repelentní (zabraňující sání) účinnost proti flebotomům (Phlebotomus papatasi  po dobu 2 týdnů a Phlebotomus perniciosus po dobu 3 týdnů), proti komárům (Aedes aegypti po dobu 2 týdnů a Culex pipiens po dobu 4 týdnů) a proti bodalce stájové (Stomoxys calcitrans) po dobu 4 týdnů.

Složení - účinné látky:
Imidaclopridum 40 mg , Permethrinum  200 mg v 1 pipetě 0,4 ml

Složení - pomocné látky:
Butylhydroxytoluen ( E321), N-Methylpyrrolidon, Střední nasycené triacyglyceroly, Kyselina citronová( E330)

Kontraindikace:

Pro absenci dostupných informací by přípravek Advantix pro psy neměl být používán u štěňat do 7 týdnů věku nebo u psů do váhy 1,5 kg ž. hm.

Nepoužívejte v případě přecitlivělosti na účinné látky nebo na některou z pomocných látek. 

Nepoužívejte u koček, mohlo by dojít k předávkování.

Nežádoučí účinky:
Vzácné případy reakcí u psů mohou zahrnovat přechodnou kožní senzitivitu (zvýšená lokální  svědivosti, škrábání, otírání, ztráta srsti a zčervenání v místě aplikace) nebo letargii, která sama vymizí.

Ve velmi vzácných případech  mohou být u psů pozorovány změny chování (neklid, třes, kňučení a válení), gastro-intestinální příznaky (zvracení, průjem, nadměrné slinění, snížená chuť k jídlu) a neurologické příznaky jako vratký pohyb a záškuby u psů citlivých na permethrin. Tyto příznaky jsou většinou přechodné a samy vymizí.

Otrava po nežádoucím perorálním příjmu u psů je nepravděpodobná, ale může se vyskytnout ve velice vzácných případech. V tom případě se mohou vyskytovat neurologické příznaky jako třes a letargie. Léčba by měla být symptomatická .Není známo specifické antidotum.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

Použití v průběhu březosti, laktace:
Advantix pro psy může být použit během gravidity a laktace.

Způsob podání:
Vyjměte jednu pipetu z balení. Držte aplikátor pipety ve vzpřímené pozici, zatočte a vytáhněte uzávěr. Opačný konec uzávěru nasaďte na pipetu a otočením porušte těsnění pipety. Uzávěr sundejte.

U klidně stojícího psa rozhrňte srst v oblasti mezi lopatkami, až je viditelná kůže. Přiložte ústí pipety přímo na kůži a několikerým pevným stisknutím pipety aplikujte celý její obsah přímo na kůži. Aplikujte přípravek Advantix pro psy pouze na nepoškozenou kůži.

Dávkování:
Doporučená minimální dávka je: 10 mg/kg živé hmotnosti (ž.hm.) imidaclopridu a 50 mg/kg živé hmotnosti (ž.hm.) permethrinu t.j. 1 pipeta Advantix pro psy do 4kg.

Ke snížení nebezpečí reinfestace novými blechami se doporučuje ošetřit všechny psy v domácnosti. Ostatní domácí zvířata žijící ve stejné domácnosti by měla být také ošetřena vhodným přípravkem. Zároveň se doporučuje použít vhodné přípravky proti dospělým blechám a jejich vývojovým stádiím v okolním prostředí zvířete.

Přípravek Advantix pro psy zůstává účinný i při namočení zvířete. Nicméně dlouhého, intenzivního kontaktu s vodou by se mělo ošetřené zvíře vyvarovat. V případech častého koupání může být redukována doba účinku.V těchto případech nepoužívejte opakované podání častěji jak jednou týdně. Pokud pes potřebuje šamponování, mělo by být provedeno před podáním Advantixu nebo alespoň 2 týdny po aplikaci k zajištění optimální účinnosti přípravku.

Upozornění:

Může dojít ke kontaktu s jednotlivými klíšťaty nebo ke kousnutí jednotlivými flebotomy nebo komáry. Z tohoto důvodu nemůže být zcela vyloučen přenos infekčních onemocnění těmito parazity za nepříznivých podmínek.

Přípravek Advantix pro psy, ale poskytuje repelentní (zabraňující sání)) účinek proti klíšťatům, flebotomům a komáry. To zabraňuje odpuzovaným parazitům sát krev a snižuje tak riziko přenosu nemocí psů přenášených vektory  (CVBD) (např. borreliózy, rickettsiózy, ehrlichiózy, leishmaniózy).

Zamezte kontaktu obsahu pipety a očí nebo dutiny ústní ošetřovaných psů.  

Aplikujte přípravek přesně podle postupu.  Zejména se musí zabránit orálnímu příjmu přípravku olizováním místa aplikace ošetřovaným zvířatům nebo zvířatům, které jsou s nimi v kontaktu.

Nepoužívejte u koček! Advantix pro psy je extrémně jedovatý pro kočky a může být pro ně fatální z důvodu specifické fyziologie koček, které nejsou schopné metabolizovat určité látky včetně permethrinu. Aby se zamezilo náhodnému kontaktu koček s přípravkem, udržujte ošetřené psy po ošetření odděleně od koček, dokud není místo aplikace suché. Je důležité se ujistit, že kočky neolizují místo aplikace na psovi, který byl léčen tímto přípravkem. Vyhledejte neprodleně veterinárního lékaře v takovém případě.

Před použitím přípravku Advantix pro psy konzultujte s vaším veterinárním lékařem jeho aplikaci u nemocných nebo oslabených psů.            

Protože přípravek Advantix pro psy je nebezpečný pro vodní organismy, ošetřeným psům nesmí být za žádných okolností dovoleno vstoupit do žádného druhu povrchových vod alespoň 48 hodin po aplikaci.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Zamezte kontaktu s kůží, očima a ústy.

Nejezte, nepijte a nekuřte při aplikaci.

Umyjte si řádně ruce po použití přípravku.

V případě náhodného kontaktu obsahu pipety s kůží, umyjte místo kontaktu neprodleně mýdlem a proudem vody.

Lidé se známou kožní přecitlivělostí mohou být obzvlášť senzitivní na přípravek.

Hlavními klinickými příznaky, které mohou být pozorovány ve velmi vzácných případech, jsou  přechodná smyslová podráždění kůže jako je pocit brnění, pálení a znecitlivění.

V případě náhodného kontaktu obsahu pipety s očima, vypláchněte je neprodleně proudem vody. Pokud dráždění kůže nebo očí přetrvává, nebo v případě polknutí části obsahu pipety vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc a vezměte s sebou příbalovou informaci lékaři.

S ošetřenými psy by neměly manipulovat zvláště děti, dokud není místo aplikace suché. Toto by mělo zajistit ošetření zvířete např. večer. Právě ošetřeným psům by nemělo  být dovoleno spát společně  se svými majiteli, zvláště pak ne s dětmi.

Varování:
Advantix pro psy nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy.

Nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Ostatní opatření:

Rozpouštědlo v Advantix spot – on roztoku může znečistit určité materiály jako jsou kůže, tkaniny, plasty  a povrchové materiály. Umožněte zaschnutí místa aplikace před kontaktem s takovými materiály.

Uchovávání:
Advantix pro psy chraňte před mrazem a skladujte na suchém místě při teplotě do 30°C vždy mimo dosah a dohled dětí.

Výrobce:
Bayer s.r.o., Praha, ČR

Balení:
4 pipety o obsahu 0,4 ml

Parametry

Podobné produkty najdete v