Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Acyclostad Galmed 5 g

Acyclostad Galmed se používá při často se opakujících oparech rtů, způsobuje úlevu od...
  • ACYCLOSTAD GALMED DRM CRM 1X5 GM/250 MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 4011548003701
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Léčba přípravkem Acyclostad Galmed způsobuje úlevu od bolesti a svědění při často se opakujících infekčních oparech rtů (opakující se herpes labialis - puchýřky na rtech a okolo nich).

Přípravek Acyclostad Galmed léčí virové infekce (patří mezi antivirotika).

Výrobce:

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, SRN.

Držitel registračního rozhodnutí:

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, SRN.

Složení - účinné látky:

1 g krému obsahuje acyclovirum 50 mg.

Složení - pomocné látky:

Dimetikon, glyceromakrogol-250-monostearát, cetylalkohol, tekutý parafín, propylenglykol, bílá vazelína, čištěná voda.

Indikační skupina:

Dermatologikum, virostatikum.

Kontraindikace:

Neužívejte Acyclostad Galmed přípravek: při známé přecitlivělosti na acyklovir nebo jinou látku obsaženou v přípravku.

Acyclostad Galmed nesmíte nanášet na sliznice (např. dutiny ústní) a do očí, aby nedošlo k místnímu podráždění.

Speciální upozornění:

Pokud máte výrazně oslabený imunitní systém, smí být přípravek Acyclostad Galmed používán pouze po poradě s lékařem.

Nežádoučí účinky:

Při výskytu jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou popsány v této příbalové informaci, kontaktujte, prosím, lékaře nebo lékárníka.

Aplikace přípravku Acyclostad Galmed může vyvolat přechodné pálení nebo štípání na ošetřených oblastech kůže. Ojediněle na ošetřených místech dochází k zčervenání, vysychání a tvorbě šupinek.

Vzácně se po použití přípravku Acyclostad Galmed vyskytuje alergická reakce kůže - kontaktní dermatitida. Ve většině případů, pokud byly provedeny alergologické testy, byly kožní reakce způsobeny spíše pomocnými látkami než léčivou látkou, tj. acyklovirem.

Kontaktní dermatitida se projevuje výše popsanými nežádoucími účinky v zesílené formě a postihuje také oblasti kůže mimo léčenou oblast. V případě jejího výskytu se poraďte se svým lékařem.

Interakce:

O vhodnosti současného užívání přípravku Acyclostad Galmed s jinými přípravky pro místní použití se poraďte s lékařem.

Těhotenství a kojení:

Těhotné a kojící ženy mohou používat Acyclostad Galmed pouze po poradě s lékařem.

Dávkování:

Pokud Vám lékař nepředepsal užívat přípravek Acyclostad Galmed jinak, dodržujte pokyny uvedené níže, aby léčba tímto přípravkem byla účinná a bezpečná.

Tenkou vrstvu krému Acyclostad Galmed nanášejte 5krát denně ve čtyřhodinových intervalech.

Způsob užití:

K nanášení použijte bavlněný tampón; nanášejte jen takové množství krému, které je potřebné k ošetření postižené oblasti.

Při aplikaci přípravku Acyclostad Galmed neošetřujte jen místa s viditelnými známkami herpetické infekce (puchýřky, otok, zarudnutí), ale také přilehlé oblasti.

Pokud budete aplikovat přípravek Acyclostad Galmed rukou, nezapomeňte si obě ruce před i po aplikaci přípravku umýt, aby nedošlo k zasažení léčené oblasti kůže další infekcí (bakteriemi, atd.) a/nebo přenosu viru na jinou oblast kůže či sliznice, dosud neinfikovanou.

Nezapomeňte: Aby byla léčba úspěšná, je třeba zahájit léčbu přípravkem Acyclostad Galmed co nejdříve, tj. jakmile rozpoznáte první známky oparu (pálení, svědění, zarudnutí, nepříjemný pocit).

Pokud lékař neurčí jinak, léčba trvá obvykle 5 dní a měla by pokračovat, dokud nedojde ke strupovatění puchýřků nebo jejich hojení. Léčba však nesmí být delší než 10 dní.

Pokud příznaky přetrvávají i po 10 dnech léčby, vyhledejte lékaře.

Upozornění:

Co byste měli dělat, pokud použijete menší množství krému než je třeba nebo zapomenete-li si vzít jednu dávku? Nenanášejte krém častěji ani ve větších vrstvách a pokračujte v léčbě v obvyklých časových intervalech (viz výše).

Aby byla léčba úspěšná, přípravek Acyclostad Galmed by měl být užíván po dostatečně dlouhou dobu, avšak délka užívání bez porady s lékařem nesmí překročit 10 dní.

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 25 st. C.

Poznámka:

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci - firmy Stada Arzneimittel.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případné další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Varování:

Přípravek Acyclostad Galmed se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu a musí být uchováván mimo dosah dětí!

Balení:

5 g krému.

Parametry

Kód SÚKL 0048464