Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Actiprotect - protivirová maska 4ks

Ochrana před virovými částicemi přenášenými vzduchem v případě propuknutí epidemie nebo pandemie chřipky to je respirační filtrační maska (rouška) Actiprotect.

  • Zdravotnický prostředek
  • EAN: 8590335006911
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Respirační filtrační maska (rouška) Actiprotect s materiálem Virucoat je jednoúčelová maska pro jednorázové použití třídy FFP2 podle normy EN149:2001, jejímž účelem je lepší ochrana uživatele před virovými částicemi přenášenými vzduchem.

Respirační filtrační maska (rouška) Actiprotect s materiálem Virucoat poskytuje zesílenou bariérovou ochranu. Jejím účelem je omezit expozici uživatele patogenními biologickými částicemi přenášenými vzduchem v případě propuknutí epidemie nebo pandemie chřipky. V průběhu 1 minuty maska Actiprotect zničí až 99,99% dříve známých chřipkových virů.

Testování prokázalo 99,99% inaktivaci na povrchu vnější vrstvy masky Actiprotect při testování in vitro proti následujícím chřipkovým virům: (testována proti chřipce: podtypy (a kmeny): H1N1 (JPN/35/2007, JPN/36/2007, 2009 pandemnické kmeny netestovány), H2N2 (A2/JP/305/57), H3N2 (Hong Kong 8/68), a to včetně ptačí chřipky podtypy: H5N1 (VNH5N1-PR8/CDCRG.), H5N9 (Turecko A/Wisc/68, MynaA/Mass/71), a kmen chřipky typu B (JPN/85/2007).

Způsob použití – pokyny pro nasazení:
Před nasazením roušky Actiprotect je vhodné si umýt ruce nebo použít dezinfekci.

Při každém použití masky Acti protect postupujte podle následujících pokynů pro nasazení a kontrolu těsnosti. Zajistíte tak její optimální těsnost:

1. Roztáhněte horní a spodní okraj od sebe, až se rouška Acti protect zcela rozevře.
2. Zlehka ohněte nosní drátek do mírného oblouku, aby maska Actiprotect získala tvar misky.
3. Nasaďte spodní okraj masky Actiprotect pod bradu a přetáhněte náhlavní pásek přes hlavu.
4. Upravte náhlavní pásek, aby vedl přes temeno hlavy.
5. Podle obličeje vytvarujte oblast kolem nosu. Přiložte přitom konce prstů obou rukou k hornímu okraji nosní části a přejíždějte jimi podél obou stran dolů za současného přitlačování okrajů masky k obličeji. Vždy používejte obě ruce. V případě potřeby si opět nasaďte brýle.

Těsnost masky na obličeji zkontrolujte následovně:

1. Položte obě ruce přes masku Actiprotect (dbejte, aby se maska nepohnula z místa).
2. Prudce vydechněte (v masce by měl být cítit přetlak).
3. Zjistíte-li, že kolem okrajů masky uniká vzduch, upravte náhlavní pásek nebo nosní část.

Pro optimální ochranu:
Masku Actiprotect zlikvidujte a nahraďte novou, nastane-li některá z následujících situací:
 

  1. ztíží-li se dýchání,
  2. dojde-li k poškození masky,
  3. dojde-li ke kontaminaci nebo zvlhnutí masky,
  4. maska byla sejmuta v kontaminovaném prostoru.


Upozornění:
Nedodržení pokynů pro nasazení a kontrolu těsnosti může výrazně snížit účinnost masky Actiprotect a omezit ochranu.

Vousy nebo chloupky na obličeji mohou narušovat těsnost masky a způsobit tak omezení ochrany. Muži by se měli pro dosažení optimální těsnosti každodenně holit.

Maska Actiprotect není určena pro děti.

Maska Acti protect pomáhá snížit vystavení chřipkovým virům, neodstraňuje však riziko infekce.

Respirační filtrační maska Actiprotect s materiálem Virucoat je určena pro jednorázové použití. Viz také výše uvedený odstavec ‚Pro optimální ochranu‘.

Nesdílejte masku s jinou osobou.

Pokud trpíte zdravotními potížemi, které mohou mít vliv na dýchání, poraďte se před použitím masky s profesionálním zdravotníkem.

Omezení používání:
Nepoužívejte tuto masku Actiprotect při vstupu nebo pobytu v prostoru, kde:
 

1. je koncentrace kyslíku nižší než 17 % (ve Velké Británii 19 %)

2. jsou obsaženy kontaminující látky, jejichž povaha či koncentrace nejsou známy nebo které ohrožují život či zdraví

3. koncentrace aerosolů překračují úrovně stanovené platnými předpisy na ochranu zdraví a bezpečnostními předpisy,

4. jsou obsaženy plyny nebo výpary.

Poznámka:

Ochranný faktor u třídy FFP2 je 12 (ve Velké Británii 10). 

Nepoužívejte při hašení.

Maska Actiprotect není určena pro použití při nedostatku kyslíku v ovzduší, v uzavřených prostorech, výbušných prostředích či v jakýchkoli situacích s pravděpodobným výskytem plynu.

Další informace:
Nepoužité masky uchovávejte v originálních obalech a skladujte v suchu.

Maska Actiprotect z vnější strany obsahuje kyselinu citrónovou v koncentraci 1,8 %.

Neobsahuje latex.

Masky pečlivě likvidujte – nejlépe vložením do uzavřeného kontejneru.

Po likvidaci si umyjte ruce.

Výrobce:
Sperian Protection Armor SAS , Plaintel, Francie

Dodavatel:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Balení:
4 ks roušky/masky o velikosti M/L

Parametry

Podobné produkty najdete v: