Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

ACC sirup - 75 ml

ACC sirup se užívá k léčení všech onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena intenzivní tvorbou hustého vazkého hlenu
  • ACC SIRUP POR PLV SIR 75ML/1.5GM
  • Výrobce: Sandoz
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 4030855052257
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Přípravek ACC sirup se užívá k léčení všech onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena intenzivní tvorbou hustého vazkého hlenu. Acetylcystein působí také antioxidačně, a tak podporuje obranné mechanismy organismu.

Bez porady s lékařem může být přípravek ACC sirup užíván dospělými nebo podáván dětem při onemocněních dýchacích cest jako jsou akutní zánět průdušek, hrtanu, průdušnice a chřipka a dráždivý kašel při nachlazení.

Dětem je možno podávat přípravek v navrhovaných indikacích bez porady s lékařem od 2 let věku.

Na doporučení lékaře, který určí i dávkování a délku léčby se přípravek užívá u chronických zánětů průdušek, hrtanu, průdušnice, průduškového astmatu, bronchiolitidy (zánět průdušinek), mukoviscidózy (cystická fibróza, vrozená porucha zkapalňování hlenů), rozedmy plic, bronchiektázií (rozšíření průdušek), předoperačních a pooperačních stavů spojených s větší tvorbou vazkého hlenu v dýchacích cestách a při léčbě zánětu hrtanu, akutní i chronické sinusitidy (zánět vedlejších nosních dutin) a otitis media (zánět středního ucha) s výpotkem.

Charakteristika:

Léčivá látka acetylcystein rozpouští všechny složky, které způsobují vazkost hlenu. Tím podporuje vykašlávání a tlumí dráždivý kašel.

Výrobce:

Salutas Pharma GmbH, Barleben, SRN.

Držitel registračního rozhodnutí:

Hexal AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen, SRN.

Složení - účinné látky:

Acetylcysteinum, 10 ml (= 2 odměrné lžičky) roztoku připraveného k použití obsahuje 200 mg acetylcysteinum.

Složení - pomocné látky:

Methylparaben, citronan sodný, propylparaben, sorbitol, pomerančové aroma.

Indikační skupina:

Mukolytikum, expektorans.

Kontraindikace:

Neužívejte ACC sirup při známé přecitlivělosti na acetylcystein, methylparaben, propylparaben, anebo na některou z ostatních složek přípravku.

Speciální upozornění:

Kdy je zapotřebí zvláštní opatrnosti při použití přípravku ACC sirup: - jestliže trpíte průduškovým astmatem (především pacienti se zvýšenou citlivostí průdušek na různá podráždění).

Tento léčivý přípravek není vhodný pro osoby s vrozenou nesnášenlivostí fruktózy (s hereditární intolerancí fruktózy).

Upozornění pro diabetiky :10 ml roztoku připraveného k použití obsahuje 3,7 g sorbitolu, což odpovídá 0,31 sacharidové jednotky.

Dětem mladším než 2 roky se přípravek ACC sirup může podávat pouze na doporučení lékaře.

Novorozencům a dětem mladším než 1 rok se přípravek ACC sirup může podávat pouze pod lékařským dohledem.

Nežádoučí účinky:

Podobně jako všechny léky, může mít i ACC sirup nežádoucí účinky. Byly popsány vzácné případy bolesti hlavy, záněty ústní sliznice (stomatitida) a hučení v uších (tinnitus).

Podle ojedinělých údajů se po podání acetylcysteinu vyskytly alergické reakce, např. dyspnoe (dušnost, především u astmatiků se zvýšenou citlivostí průdušek na různá podráždění) a bronchospasmus (zúžení průdušek-bronchů), pokles krevního tlaku, kožní erupce (exantém, rash), zrychlená srdeční činnost (tachykardie), svědění a vyrážka (urtikarie). Bronchospasmus popsaný v ojedinělých případech, se vyskytl zejména u pacientů s hyperreaktivním bronchiálním systémem v souvislosti s bronchiálním astmatem, u tzv. "hyperresponderů" (se zvýšenou vnímavostí bronchů na různé typy dráždění).

Mimoto byl popsán v ojedinělých případech výskyt krvácení v souvislosti s podáváním acetylcysteinu, částečně v rámci reakcí přecitlivělosti.

Ve velmi ojedinělých případech se může objevit průjem, zvracení, pálení žáhy a nevolnost.

Protože tento přípravek obsahuje methylparaben a propylparaben, může se v průběhu jeho užívání objevit urtikarie (kopřivka). Také jsou možné pozdní reakce, jako např. kontaktní dermatitida.

Bezprostřední reakce s urtikarií a bronchospazmem (křečí průdušek) jsou vzácné.

Objeví-li se první příznaky reakce přecitlivělosti, nesmí se již přípravek ACC sirup dále užívat.

Informujte svého lékaře, aby podle stupně a závažnosti příznaků mohl podle potřeby rozhodnout o dalších opatření.

Jestliže zpozorujete nežádoucí účinky, které nejsou v této příbalové informaci uvedeny, informujte o tom, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Interakce:

Účinky přípravku ACC sirup a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Než začnete současně s užíváním přípravku ACC sirup užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se, prosím, se svým ošetřujícím lékařem.

Kombinované podávání přípravku ACC sirup a látek tišících kašel (antitusik) může vyvolat nebezpečné zadržení sekretu v průduškách následkem sníženého kašlacího reflexu. Prosím poraďte se s lékařem předem, pokud si přejete užívat navíc k přípravku ACC sirup ještě i přípravek tišící kašel.

Antibiotikum hydrochlorid tetracyklinu (údaj se nevztahuje na doxycyklin) se musí užívat odděleně a s odstupem nejméně 2 hodiny.

Současné podávání přípravku Acc sirup může případně zvýšit účinek glyceroltrinitrátu (nitroglycerinu), kterým tato látka rozšiřuje cévy a zřeďuje krev.

Těhotenství a kojení:

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Protože dosud není k dispozici dostatek údajů o podávání acetylcysteinu v průběhu těhotenství a v době kojení, nemá se přípravek ACC sirup v tomto období užívat s vyjímkou případů, kdy lékař rozhodl, že podání přípravku je naprosto nezbytné.

Dávkování:

Pokud lékař neurčí jinak, užívá se ACC sirup podle následujících pokynů. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklé dávkování přípravku je: Dospělí a mladiství od 14 let = 2 odměrné lžičky (= 10 ml) roztoku 2-3krát denně, což odpovídá 400-600 mg acetylcysteinu denně.

Děti 6-14 let = 1 odměrná lžička (= 5 ml) roztoku 3-4krát denně, což odpovídá 300-400 mg acetylcysteinu denně.

Děti 2-6 let = 1 odměrná lžička roztoku 2-3krát denně, což odpovídá 200-300 mg acetylcysteinu denně.

Děti mladší než 2 roky = 1/2 odměrné lžičky (= 2,5 ml) roztoku 2-3krát denně, což odpovídá 100-150 mg acetylcysteinu denně. Dětem mladším než 2 roky se přípravek ACC sirup může podávat pouze na doporučení lékaře.

Novorozencům a dětem mladším než 1 rok se přípravek ACC sirup může podávat pouze pod lékařským dohledem.

Mukoviscidóza
U pacientů s mukoviscidózou (kongenitální metabolickou poruchou se zvýšenou vnímavostí vůči infekcím bronchiálního systému) a s tělesnou hmotností vyšší než 30 kg může být indikováno zvýšit denní dávku až na 800 mg.

Děti starší než 6 let = 2 odměrné lžičky (= 10 ml) roztoku 3krát denně, což odpovídá 600 mg acetylcysteinu denně.

Děti ve věku 2-6 let = 1 odměrná lžička (= 5 ml) roztoku 4krát denně, což odpovídá 400 mg acetylcysteinu denně.

Kojenci od 10. dne života nebo batolata mladší než 2 roky 1/2 odměrné lžičky (= 2,5 ml) roztoku 3krát denně, což odpovídá 150 mg acetylcysteinu denně.

Léčení je třeba zahájit postupně.

Tento přípravek obsahuje 3,7 g sorbitolu v 10 ml (= 2 odměrné lžičky) roztoku připraveného k užití.

Při užívání podle dávkovacího návodu se při každé aplikaci podá až 3,7 g sorbitolu.

Způsob užití:

Prášek pro přípravu sirupu se může užívat pouze po rozpuštění, roztok se užívá po jídle.

Příprava roztoku - otevřete dětský bezpečnostní uzávěr tak, že na něj zatlačíte a zároveň jej pootočíte doleva;
- naplňte lahvičku studenou vodou z vodovodu až ke značce (ryska ve skle);
- lahvičku uzavřete a důkladně protřepejte;
- znovu naplňte skleničku vodou až ke značce (k rysce ve skle) a protřepejte.
Tento postup opakujte, dokud hladina roztoku nedosáhla ke značce (k rysce ve skle).

Balení obsahuje odměrnou lžičku na 5 ml s ryskami na 2,5 ml a 1,25 ml.

Poznámka : Přívod tekutin podporuje mukolytický účinek acetylcysteinu.

ACC sirup lze užívat bez doporučení lékaře ne více než 4-5 dnů.

Jestliže se příznaky onemocnění do 5 dnů nezlepší, nebo se naopak zhoršují, nebo se projeví nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem.

U mukoviscidózy a u dalších onemocnění, u nichž je ACC sirup užíván pouze na doporučení lékaře, stanoví dávkování a délku léčby lékař individuálně podle typu, závažnosti a průběhu onemocnění.

U chronických onemocnění může užívání přípravku trvat i několik měsíců.

Předávkování:

V případech náhodného nebo záměrného předávkování se mohou objevit příznaky lokálního dráždění, jako např. průjem, zvracení, bolesti žaludku, pálení žáhy a nevolnost. Až dosud nebyly popsány vážné nežádoucí účinky anebo příznaky otravy ani v případech extrémního předávkování. V takovém případě se, prosím, ihned poraďte s lékařem.

Upozornění:

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů - ACC sirup je možno považovat za přípravek z tohoto hlediska bezpečný.

Uchovávání:

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl chráněn před světlem. Roztok uchovávejte v chladničce (při teplotě 2-8 st. C).

Poznámka:

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci - Hexanel s.r.o.

Varování:

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Doba použitelnosti připraveného roztoku: Roztok připravený k použití zůstává účinný a s nezměněnou chutí po 12 dní.

Balení:

30 g prášku pro přípravu 75 ml sirupu

Parametry

Kód SÚKL 0013203