Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Nurofen Neo 200 mg por.tbl.obd. 12x200mg

Nurofen Neo 200 mg se užívá při mírných až středně silných bolestech, jako jsou bolesti hlavy včetně migrény, bolesti zad, bolesti při menstruaci, bolesti zubů, bolesti svalů a kloubů po poranění (např. pohmoždění, podvrtnutí, vymknutí) a bolest po operaci.
  • NUROFEN NEO 200 MG OBALENÉ TABLETY POR TBL OBD 12X200MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 5000158104457
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Přípravek Nurofen Neo 200 mg obalené tablety se užívá při mírných až středně silných bolestech, jako jsou bolesti hlavy včetně migrény, bolesti zad, bolesti při menstruaci, bolesti zubů, bolesti svalů a kloubů po poranění (např. pohmoždění, podvrtnutí, vymknutí) a bolest po operaci.

Nurofen Neo 200 mg obalené tablety je dále vhodný ke zmírnění příznaků chřipky a nachlazení, jako je bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, horečka a jako doplňková léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních.

Po poradě s lékařem se přípravek Nurofen Neo 200 mg užívá při neuralgii (bolest pociťovaná v průběhu nervu).

Charakteristika:
Přípravek Nurofen Neo 200 mg obalené tablety obsahuje 200 mg ibuprofenu ve formě dihydrátu sodné soli ibuprofenu.

Léčivou látkou přípravku Nurofen Neo 200 mg obalené tablety je ibuprofen, který patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých léků (nesteroidních antirevmatik). Ibuprofen tiší bolest, má protizánětlivé účinky, snižuje zvýšenou teplotu. Ibuprofen zabraňuje tvorbě látek (prostaglandinů), které se v organismu podílejí na vzniku bolesti, zánětu a zvýšené teploty.

Složení - účinné látky:
Léčivou látkou je ibuprofenum natricum dihydricum 256 mg, což odpovídá ibuprofenum 200 mg.

Složení - pomocné látky:
Pomocné látky jsou sodná sůl kroskarmelosy, xylitol, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl karmelosy, mastek, arabská klovatina usušená rozprášením, sacharosa, oxid titaničitý (E 171), makrogol 6000, černý inkoust (šelak, černý oxid železitý, propylenglykol).

Popis přípravku:
Nurofen Neo 200 mg obalené tablety jsou bílé až téměř bílé kulaté bikonvexní obalené tablety s černým logem na jedné straně.

Kontraindikace:
Neužívejte Nurofen Neo 200 mg obalené tablety:
- jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na ibuprofen nebo na kteroukoliv další složku přípravku Nurofen Neo 200 mg obalené tablety;
- jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné léky proti bolesti;
- jestliže máte nebo jste někdy měl/a žaludeční vřed, perforaci nebo krvácení do zažívacího traktu;
- jestliže jste někdy měli krvácení nebo perforaci zažívacího ústrojí v souvislosti s léčbou jakýmkoliv jiným nesteroidním antirevmatikem;
- jestliže trpíte vážným onemocněním jater, ledvin nebo srdce;
- jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství.

Přípravek Nurofen Neo 200 mg nepodávejte dětem do 12 let.

Nežádoučí účinky:

Podobně jako všechny léky, může mít i Nurofen Neo 200 mg obalené tablety nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U starších lidí je pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků vyšší.
Výskyt nežádoucích účinků je nejnižší, pokud se užívají co nejmenší dávky po co nejkratší možnou dobu.
Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Trávicí poruchy

méně časté:
- trávicí potíže, bolest břicha a nevolnost
vzácné:
- průjem, nadýmání, zácpa a zvracení
velmi vzácné:
- krev ve stolici, zvracení krve, vřídky v ústní dutině, žaludeční a dvanácterníkové vředy, proděravění v oblasti trávicího traktu, zhoršení zánětlivých střevních onemocnění (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba), zánět žaludku

Poruchy nervového systému
méně časté:
- bolest hlavy

Poruchy ledvin a močových cest

velmi vzácné:
- snížení vylučování moči, otoky, akutní selhání ledvin, papilární nekróza (poškození ledvinové tkáně), zvýšení hladiny močoviny v plasmě

Poruchy jater a žlučových cest
velmi vzácné:
- poruchy funkce jater zvláště při dlouhodobém užívání

Poruchy krve a lymfatického systému
velmi vzácné :
- poruchy krvetvorby (anémie, leukopenie, trombocytopenie, pancytopenie, agranulocytóza); první příznaky jsou: horečka, bolest v krku, vřídky na ústní sliznici, příznaky chřipkového onemocnění, těžké vyčerpání, krvácení z nosu a do kůže

Poruchy kůže a podkoží
velmi vzácné:
- závažné formy kožních reakcí jako erythema multiforme (puchýřkovité onemocnění kůže a sliznic), Stevens-Johnsonův syndrom (horečka, vyrážka, puchýře nebo rudé skvrny na kůži, puchýře v ústní dutině, očích, uších, nose a v oblasti genitálií) a toxická epidermální nekrolýza (puchýře a olupování velkých částí kůže)

Poruchy imunitního systému
velmi vzácné:
- u pacientů se stávajícím autoimunitním onemocněním (systémový lupus erythematodes či smíšená kolagenóza) byly v jednotlivých případech zaznamenány během léčby ibuprofenem případy aseptické meningitidy (nehnisavý zánět mozkových blan) s těmito příznaky: ztuhlost krku, bolest hlavy, nevolnost, zvracení, horečka nebo dezorientace

Srdeční a cévní poruchy:
velmi vzácné:
- v souvislosti s podáváním nesteroidních antirevmatik ve vyšších dávkách byly hlášeny otoky, vysoký krevní tlak a srdeční selhání

Celkové poruchy
méně časté:
- hypersensitivní reakce projevující se jako urtikárie a svědění
velmi vzácné:
- závažná hypersensitivní reakce projevující se otokem obličeje, jazyka, krku, dušností, zrychlenou srdeční rychlostí, snížením krevního tlaku až závažným šokem
- zhoršení astmatu a bronchospazmu (křeče v dýchacích cestách)

Jestliže se objeví závažnější reakce jako kopřivka, vyrážka, náhle vzniklý otok kolem očí, pocit tísně na hrudi nebo obtíže s dechem, vysoký krevní tlak; dále bolest v nadbřišku či černě zbarvená stolice nebo poruchy vidění, přestaňte přípravek užívat a okamžitě vyhledejte lékaře.

Léky, jako je Nurofen Neo Femina 400 mg obalené tablety, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Neužívejte tento přípravek, jestliže již užíváte jiný lék ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léků (včetně inhibitorů COX-2, jako je celekoxib nebo etorikoxib) nebo jakýkoliv jiný lék proti bolesti včetně léků s obsahem kyseliny acetylsalicylové (jsou-li užívány jako léky proti bolesti).
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zejména je nezbytné informovat lékaře, jestliže užíváte:
- nízké dávky léků obsahujících kyselinu acetylsalicylovou (např. 75 mg jednou denně);
- léky proti vysokému krevnímu tlaku nebo močopudné léky (diuretika);
- léky snižující srážlivost krve (antikoagulancia, protidestičkové léky);
- kortikosteroidy jako prednisolon nebo dexamethason;
- některé léky proti depresi (nazývají se SSRI, např. citalopram);
- některé léky k léčbě srdečních onemocnění nebo epilepsie (fenytoin, digoxin nebo fenobarbital);
- léky obsahující: methotrexát (léčivá látka obsažená v přípravcích proti rakovině); lithium (léčivá látka obsažená v přípravcích proti depresím); zidovudin (léčivá látka obsažená v přípravcích proti HIV infekci).

Speciální upozornění:
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nurofen Neo 200 mg obalené tablety je zapotřebí:
- jestliže máte vysoký tlak a/nebo trpíte srdečním selháním protože léčba přípravkem Nurofen Neo 200 mg obalené tablety může způsobit zadržování tekutin a otoky;
- jestliže jste někdy měl/a průduškové astma;
- jestliže máte jakékoliv onemocnění jater, ledvin nebo střev;
- jestliže máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte);
- jestliže máte systémový lupus erythematodes (SLE), což je onemocnění imunitního systému, které způsobuje bolesti kloubů, kožní změny a zasahuje i další části těla;
- trpíte-li poruchami srážlivosti krve nebo krvetvorby.

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se o vhodnosti užívání přípravku se svým lékařem.

Jestliže patříte mezi starší pacienty, je možné, že se u Vás projeví více nežádoucích účinků nebo budou závažnější, než je tomu u mladších osob.

Léky, jako je Nurofen Neo 200 mg obalené tablety, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné při užívání vysokých dávek a dlouhé době léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Neužívejte Nurofen Neo 200 mg, jestliže jste v posledních 3 měsících těhotenství. Jestliže jste v prvních šesti měsících těhotenství můžete užívat přípravek jen na výslovné doporučení lékaře.

Nurofen Neo 200 mg patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou ovlivňovat plodnost žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.

Ibuprofen prostupuje ve velmi malém množství do mateřského mléka. Při krátkodobé léčbě obvykle není nutné kojení přerušit. Jestliže však máte předepsanou dlouhodobou léčbu, je třeba zvážit včasné odstavení dítěte.

Dávkování:
Vždy užívejte Nurofen Neo 200 mg obalené tablety přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci, pokud lékař neurčí jinak. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Nurofen Neo 200 mg obalené tablety je určen dospělým a dětem starším 12 let.

Dospělí a mladiství starší 12 let: První dávka obvykle činí 1-2 tablety (tj. 200 - 400mg ibuprofenu); dále se v případě potřeby podává 1-2 tablety (tj. 200 - 400mg ibuprofenu) v intervalu 4 - 6 hodin.

Maximální dávka je 6 tablet (1200 mg ibuprofenu) v průběhu 24 hodin.

Neužívejte více než 6 tablet Nurofen Neo 200 mg v průběhu 24 hodin.

Způsob užití:
Tablety Nurofen Neo 200 mg zapijte sklenicí (200 ml) vody.

Užívání přípravku Nurofen Neo 200 mg obalené tablety s jídlem a pitím:
Tablety se mohou užívat nezávisle na době jídla. Objeví-li se trávicí obtíže, doporučuje se užívat během jídla.

Během léčby nekonzumujte alkoholické nápoje, protože se mohou prohloubit nežádoucí účinky přípravku a to zejména účinky na žaludek, střeva nebo mozek.

Upozornění:
Přípravek Nurofen Neo 200 mg obalené tablety je určen pouze ke krátkodobému užití.

Užívejte co nejnižší možné dávky po co nejkratší dobu, která je nutná k potlačení příznaků onemocnění. Tím snížíte pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.

Jestliže se Vaše příznaky nezlepší nebo se dokonce zhorší, případně jestliže se objeví některé další obtíže, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Neužívejte přípravek Nurofen Neo 200 mg obalené tablety déle než 7 dní bez konzultace s lékařem.

Jestliže jste užil/a více přípravku Nurofen Neo 200 mg obalené tablety , než jste měl/a:

Při předávkování nebo náhodném požití léku dítětem vyhledejte okamžitě lékaře, lékárníka nebo nejbližší nemocnici ve Vašem okolí.
Příznaky předávkování jsou bolesti hlavy, pocity závratě, zmatenost až bezvědomí, bolesti břicha, krvácení do žaludku nebo střev, průjem, nevolnost a zvracení, ospalost, neklid, křeče, poruchy vidění. Vzácně může dojít ke snížení krevního tlaku nebo k selhání ledvin.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Ibuprofen neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. U některých pacientů se však zejména při užívání vysokých dávek mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako je únava, spavost, závratě a poruchy zraku. Schopnost řídit a obsluhovat stroje pak může být zhoršena. Tento účinek je potencován současným požitím alkoholu.

Důležité informace o některých složkách přípravku Nurofen Neo 200 mg obalené tablety:
Nurofen Neo 200 mg obsahuje sacharózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Nurofen Neo 200 mg obsahuje v jedné tabletě 22,3 mg sodíku. Pokud Vám Váš lékař řekl, že máte dodržovat dietu s omezením soli, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Uchovávání:
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí při teplotě do 30 oC. Uchovávejte v originálním balení.

Varování:
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obale. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Informace pro pacienta:
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Nurofen Neo 200 mg je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Nurofen Neo Femina 400 mg obalené tablety musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 - 5 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. Slough, Velká Británie

Výrobce:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. Nottingham, Velká Británie

Balení:
12 tablet

Parametry

Kód SÚKL 0200742