Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Nurofen Neo Femina 400mg por.tbl.obd. 12x400mg

Nurofen Neo Femina 400 mg obalené tablety je určen pro pacientky, které trpí menstruační bolestí a neužívají souběžně jiné léky proti bolesti nebo horečce.
  • NUROFEN NEO FEMINA 400 MG OBALENÉ TABLETY POR TBL OBD 12X400MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 5000158104495
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Nurofen Neo Femina 400 mg obalené tablety je určen pro pacientky, které trpí menstruační bolestí a neužívají souběžně jiné léky proti bolesti nebo horečce.

Nurofen Neo Femina 400 mg obalené tablety je možné užívat i při mírných až středně silných bolestech, jako jsou bolest hlavy včetně migrény, bolest zad, bolest zubů, bolest svalů a kloubů po poranění (např. pohmoždění, podvrtnutí, vymknutí) a bolest po operaci.

Nurofen Neo Femina 400 mg obalené tablety je dále vhodný ke zmírnění příznaků chřipky a nachlazení, jako je bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, horečka a jako doplňková léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních.

Po poradě s lékařem se přípravek Nurofen Neo Femina 400 mg užívá při neuralgii (bolest pociťovaná v průběhu nervu).

Charakteristika:
Přípravek Nurofen Neo Femina 400 mg obalené tablety obsahuje 400 mg ibuprofenu ve formě dihydrátu sodné soli ibuprofenu.

Léčivou látkou přípravku Nurofen Neo Femina 400 mg obalené tablety je ibuprofen, který patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých léků (nesteroidních antirevmatik). Ibuprofen tiší bolest, má protizánětlivé účinky a snižuje zvýšenou teplotu. Ibuprofen zabraňuje tvorbě látek (prostaglandinů), které se v organismu podílejí na vzniku bolesti, zánětu a zvýšené teploty.

Složení - účinné látky:
léčivou látkou je ibuprofenum natricum dihydricum 512 mg, což odpovídá 400 mg ibuprofenum

Složení - pomocné látky:
pomocné látky jsou sodná sůl kroskarmelosy, xylitol, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl karmelosy, mastek, arabská klovatina usušená rozprášením, sacharosa, oxid titaničitý (E 171), makrogol 6000, červený inkoust (šelak, červený oxid železitý (E 172), propylenglykol, roztok amoniaku 30 %, simetikon)

Popis přípravku:
Nurofen Neo Femina 400 mg obalené tablety jsou bílé až téměř bílé kulaté bikonvexní obalené tablety s červeným logem na jedné straně.

Kontraindikace:
Neužívejte Nurofen Neo Femina 400 mg obalené tablety:
- jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na ibuprofen nebo na kteroukoliv další složku přípravku Nurofen Neo Femina 400 mg obalené tablety (viz bod 6 Další informace);
- jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné léky proti bolesti;
- jestliže máte nebo jste někdy měl/a žaludeční vřed, perforaci (proděravění) nebo krvácení do zažívacího traktu;
- jestliže jste někdy měl/a krvácení nebo perforaci zažívacího ústrojí v souvislosti s léčbou jakýmkoliv jiným nesteroidním antirevmatikem;
- jestliže trpíte vážným onemocněním jater, ledvin nebo srdce;
- jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství.

Nurofen Neo Femina 400 mg nepodávejte dětem do 12 let.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i Nurofen Neo Femina 400 mg obalené tablety nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U starších lidí je pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků vyšší.
Výskyt nežádoucích účinků je nejnižší, pokud se užívají co nejmenší dávky po co nejkratší možnou dobu.
Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Trávicí poruchy

méně časté:
- trávicí potíže, bolest břicha a nevolnost
vzácné:
- průjem, nadýmání, zácpa a zvracení
velmi vzácné:
- krev ve stolici, zvracení krve, vřídky v ústní dutině, žaludeční a dvanácterníkové vředy, proděravění v oblasti trávicího traktu, zhoršení zánětlivých střevních onemocnění (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba), zánět žaludku

Poruchy nervového systému
méně časté:
- bolest hlavy

Poruchy ledvin a močových cest

velmi vzácné:
- snížení vylučování moči, otoky, akutní selhání ledvin, papilární nekróza (poškození ledvinové tkáně), zvýšení hladiny močoviny v plasmě

Poruchy jater a žlučových cest
velmi vzácné:
- poruchy funkce jater zvláště při dlouhodobém užívání

Poruchy krve a lymfatického systému
velmi vzácné :
- poruchy krvetvorby (anémie, leukopenie, trombocytopenie, pancytopenie, agranulocytóza); první příznaky jsou: horečka, bolest v krku, vřídky na ústní sliznici, příznaky chřipkového onemocnění, těžké vyčerpání, krvácení z nosu a do kůže

Poruchy kůže a podkoží
velmi vzácné:
- závažné formy kožních reakcí jako erythema multiforme (puchýřkovité onemocnění kůže a sliznic), Stevens-Johnsonův syndrom (horečka, vyrážka, puchýře nebo rudé skvrny na kůži, puchýře v ústní dutině, očích, uších, nose a v oblasti genitálií) a toxická epidermální nekrolýza (puchýře a olupování velkých částí kůže)

Poruchy imunitního systému
velmi vzácné:
- u pacientů se stávajícím autoimunitním onemocněním (systémový lupus erythematodes či smíšená kolagenóza) byly v jednotlivých případech zaznamenány během léčby ibuprofenem případy aseptické meningitidy (nehnisavý zánět mozkových blan) s těmito příznaky: ztuhlost krku, bolest hlavy, nevolnost, zvracení, horečka nebo dezorientace

Srdeční a cévní poruchy:
velmi vzácné:
- v souvislosti s podáváním nesteroidních antirevmatik ve vyšších dávkách byly hlášeny otoky, vysoký krevní tlak a srdeční selhání

Celkové poruchy
méně časté:
- hypersensitivní reakce projevující se jako urtikárie a svědění
velmi vzácné:
- závažná hypersensitivní reakce projevující se otokem obličeje, jazyka, krku, dušností, zrychlenou srdeční rychlostí, snížením krevního tlaku až závažným šokem
- zhoršení astmatu a bronchospazmu (křeče v dýchacích cestách)

Jestliže se objeví závažnější reakce jako kopřivka, vyrážka, náhle vzniklý otok kolem očí, pocit tísně na hrudi nebo obtíže s dechem, vysoký krevní tlak; dále bolest v nadbřišku či černě zbarvená stolice nebo poruchy vidění, přestaňte přípravek užívat a okamžitě vyhledejte lékaře.

Léky, jako je Nurofen Neo Femina 400 mg obalené tablety, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Neužívejte tento přípravek, jestliže již užíváte jiný lék ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léků (včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy 2, jako je celekoxib nebo etorikoxib) nebo jakýkoliv jiný lék proti bolesti včetně léků obsahujících kyselinu acetylsalicylovou (jsou-li užívány jako léky proti bolesti).
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Zejména je nezbytné poradit se s lékařem o užívání přípravku Nurofen Neo Femina 400 mg obalené tablety, jestliže užíváte:
- nízké dávky léků obsahujících kyselinu acetylsalicylovou (75 mg jednou denně);
- léky proti vysokému krevnímu tlaku nebo močopudné léky (diuretika);
- léky snižující srážlivost krve (antikoagulancia nebo protidestičkové léky);
- kortikosteroidy jako prednisolon nebo dexamethason;
- některé léky proti depresi (lithium nebo takzvané SSRI, např. citalopram);
- některé léky k léčbě srdečních onemocnění nebo epilepsie (fenytoin, digoxin nebo fenobarbital);
- léky obsahující methotrexát (léčivá látka obsažená v přípravcích proti rakovině); zidovudin (léčivá látka obsažená v přípravcích proti infekci HIV); probenecid nebo sulfinpyrazon (léčivé látky v přípravcích na léčbu dny);chinolonovými antibiotiky.

Speciální upozornění:

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nurofen Neo Femina 400 mg obalené tablety je zapotřebí:
- jestliže máte vysoký krevní tlak a/nebo trpíte srdečním selháním, protože léčba přípravkem Nurofen Neo Femina 400 mg obalené tablety může způsobit zadržování tekutin a otoky;
- jestliže jste někdy měl/a průduškové astma nebo trpíte alergií;
- jestliže trpíte onemocněním jater nebo ledvin;
- jestliže máte srdeční obtíže, prodělal/a jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte); léky, jako je Nurofen Neo Femina 400 mg obalené tablety, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod; riziko je více pravděpodobné při užívání vysokých dávek a dlouhé době léčby; proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby;
- jestliže máte systémový lupus erythematodes (SLE) nebo smíšenou chorobu pojivové tkáně, což jsou onemocnění imunitního systému, které způsobují bolest kloubů, kožní změny a zasahují i další části těla;
- jestliže trpíte chronickým zánětlivým střevním onemocněním (ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba), protože jejich stav se může touto léčbou zhoršit;
- trpíte-li poruchami srážlivosti krve nebo krvetvorby.

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se o vhodnosti užívání přípravku Nurofen Neo Femina 400 mg se svým lékařem.

Jestliže patříte mezi starší pacienty, je možné, že se u Vás projeví více nežádoucích účinků nebo budou závažnější, než je tomu u mladších osob.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Neužívejte Nurofen Neo Femina 400 mg, jestliže jste v posledních 3 měsících těhotenství. Jestliže jste v prvních šesti měsících těhotenství, můžete užívat přípravek jen na výslovné doporučení lékaře.

Ibuprofen prostupuje ve velmi malém množství do mateřského mléka. Při krátkodobé léčbě obvykle není nutné kojení přerušit. Jestliže však máte předepsanou dlouhodobou léčbu, je třeba zvážit včasné odstavení dítěte.

Přípravek Nurofen Neo Femina 400 mg patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou ovlivňovat plodnost žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.

Dávkování:
Vždy užívejte Nurofen Neo Femina 400 mg obalené tablety přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci, pokud lékař neurčí jinak. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Nurofen Neo Femina 400 mg obalené tablety je určen dospělým a mladistvým starším 12 let.

Dospělí a mladiství starší 12 let: první dávka obvykle činí 1 tabletu (tj. 400 mg ibuprofenu); dále se v případě potřeby podává 1 tableta (tj. 400 mg ibuprofenu) v intervalu 4 – 6 hodin; maximální dávka jsou 3 tablety (1200 mg ibuprofenu) v průběhu 24 hodin.

Přípravek Nurofen Neo Femina 400 mg obalené tablety je určen pouze ke krátkodobému užití.

Užívejte co nejnižší možné dávky po co nejkratší dobu, která je nutná k potlačení příznaků onemocnění. Tím snížíte pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.

Jestliže se Vaše příznaky nezlepší nebo se dokonce zhorší, případně jestliže se objeví některé další obtíže, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Neužívejte přípravek Nurofen Neo Femina 400 mg obalené tablety déle než 7 dní bez konzultace s lékařem.

Jestliže jste užil/a více přípravku Nurofen Neo Femina 400 mg obalené tablety, než jste měl/a:
Při předávkování nebo náhodném požití léku dítětem vyhledejte okamžitě lékaře, lékárníka nebo nejbližší nemocnici ve Vašem okolí.
Příznaky předávkování jsou bolesti hlavy, pocity závratě, zmatenost až bezvědomí, bolesti břicha, krvácení do žaludku nebo střev, průjem, nevolnost a zvracení, ospalost, neklid, křeče, poruchy vidění. Vzácně může dojít ke snížení krevního tlaku nebo k selhání ledvin.

Způsob užití:
Tablety Nurofen Neo Femina 400 mg zapijte sklenicí vody (200 ml).

Užívání přípravku Nurofen Neo Femina 400 mg obalené tablety s jídlem a pitím:
Tablety Nurofen Neo Femina 400 mg se mohou užívat nezávisle na době jídla. Objeví-li se trávicí obtíže, doporučuje se lék užívat během jídla.

Během léčby nekonzumujte alkoholické nápoje, protože se mohou prohloubit nežádoucí účinky přípravku, a to zejména účinky na žaludek, střeva nebo mozek.

Upozornění:
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Ibuprofen neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. U některých pacientů se však zejména při užívání vysokých dávek mohou vyskytnout nežádoucí účinky, jako je únava, spavost, závratě a poruchy zraku. Schopnost řídit a obsluhovat stroje pak může být zhoršena. Tento účinek je potencován současným požitím alkoholu.

Důležité informace o některých složkách přípravku Nurofen Neo Femina 400 mg obalené tablety:
Přípravek Nurofen Neo Femina 400 mg obsahuje sacharózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Přípravek Nurofen Neo Femina 400 mg obsahuje v jedné tabletě 44,6 mg sodíku. Pokud Vám Váš lékař řekl, že máte dodržovat dietu s omezením soli, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Uchovávání:
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí při teplotě do 30 oC. Uchovávejte v originálním balení.

Varování:
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obale. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Informace pro pacienta:
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Nurofen Neo Femina 400 mg je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Nurofen Neo Femina 400 mg obalené tablety musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 - 5 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. Slough, Velká Británie

Výrobce:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. Nottingham, Velká Británie

Balení:
12 tablet

Parametry

Kód SÚKL 0200989