Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Livostin oční kapky - 4 ml

Oční kapky Livostin se používají k rychlému a dlouhodobému zmírnění očních obtíží,…

  • LIVOSTIN OPH GTT SUS 4ML/2MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 3574660512656
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Oční kapky Livostin se používají k rychlému a dlouhodobému zmírnění očních obtíží, např. svědění, zarudnutí očí, otoku očních víček a slzení, které jsou způsobeny alergií (přecitlivělostí) na trávy, pyl, plísně, prach a jiné látky.

Účinek se dostavuje velmi rychle, nejpozději do 15 minut po použití a přetrvává až 12 hodin.

Livostin mohou používat dospělí a děti od šesti let.

Charakteristika:

Livostin je antialergikum (lék působící proti přecitlivělosti).

Složení – účinné látky:

Léčivou látkou očních kapek Livostin je levocabastinum (levokabastin) ve formě levocabastini hydrochloridum (levokabastin-hydrochloridu).

Livostin je vyráběn jako sterilní bílá mikrosuspenze v plastikových lahvičkách o obsahu 4 mililitry, opatřených uzávěrem k odpočítávání ka­pek.

Jeden mililitr očních kapek obsahuje 0,54 miligramu levokabastin- hydrochloridu, což odpovídá 0,50 miligramu levocabastinu a 0,15 miligramu benzalkonium-chloridu (konzervační přísada).

Složení – pomocné látky:

Propylenglykol, hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfos­forečnanu sodného, hypromelóza 2910, polysorbát 80, dihydrát edetanu disodného, voda na injekci.

Indikační skupina:

Antialergikum.

Kontraindikace:

Livostin nepoužívejte pokud jste přecitlivělý ke kterékoli složce přípravku. V případě, že si nejste těmito údaji jist, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Speciální upozornění:

Měkké kontaktní čočky :
V průběhu léčby očními kapkami obsahujícími konzervační látku benzalkonium-chlorid, tedy i kapkami Livostin, nenoste měkké kontaktní čočky.

Nežádoučí účinky:

Zcela ojediněle můžete bezprostředně po vkápnutí přípravku Livostin do oka pozorovat mírně pálivý pocit. Pokud není příliš úporný, netřeba vyhledávat lékaře nebo lékárníka.

Velmi vzácně může nastat reakce přecitlivělosti, v tomto případě se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lékaře nebo lékárníka informujte i o jiných nežádoucích účincích přípravku Livostin, které zpozorujete.

Těhotenství a kojení:

Jste-li těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná, informujte svého lékaře, který rozhodne, zda můžete používat Livostin. V období kojení můžete Livostin používat, pokud lékař nerozhodne jinak.

Dávkování:

Oční kapky Livostin jsou vyráběny v lékové formě mikrosuspenze.

Před každým použitím proto obsah lahvičky důkladně protřepejte.

Obvyklé doporučené dávkování představuje pro dospělé a děti starší šesti let vkapávat 2krát denně 1 kapku do každého oka.

Jsou-li obtíže velice nepříjemné, můžete vkapávat do každého oka 1 kapku 3krát nebo 4krát denně.

Léčba může pokračovat až do zlepšení obtíží, pokud však nenastane výrazné zlepšení nebo ústup obtíží do jednoho týdne, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem.

Při léčbě celoročních alergických obtíží lze přípravek používat v případě dobrého účinku i po několik měsíců.

Použití u dětí mladších šesti let posoudí lékař se zvláštním zřetelem k lékové formě.

Způsob užití:

Před prvním použitím očních kapek zcela odstraňte krycí kroužek lahvičky.

1. Důkladně protřepejte obsah lahvičky ještě před odstraněním uzávěru.
2. Zakloňte hlavu co možná nejdále dozadu.
3. Stiskněte lahvičku a opatrně kápněte 1 kapku do vnitřního koutku oka. Potom protáhněte dolní víčko směrem dolů, s hlavou stále zakloněnou, aby se kapka dostala do prostoru mezi dolní částí oka a dolního víčka. Několikrát mrkněte, aby se kapka rovnoměrně rozptýlila do celého oka.
4. Tentýž postup opakujte od bodu 3 i u druhého oka.

Kapacím uzávěrem se nedotýkejte povrchu oka, aby nedošlo k náhodnému znečištění obsahu.

Oční kapky nepoužívejte déle než jeden měsíc po prvním otevření lahvičky.

Pouze k očnímu podání.

Předávkování:

V případě, že nedopatřením požijete celý obsah lahvičky, nebo při náhodném požití přípravku dítětem, se pravděpodobně dostaví ospalost. Než se stihnete poradit s lékařem, je vhodné pít hodně vody.

Informace určená lékařům v případě předávkování :
Při náhodném požití přípravku je doporučeno vyzvat pacienta k dostatečnému pití vody za účelem akcelerace renální eliminace levokabastinu.

Upozornění:

Oční kapky Livostin neovlivňují bdělost, soustředění ani schopnost řízení motorových vozidel nebo obsluhy strojů.

Uchovávání:

Oční kapky Livostin uchovávejte při teplotě do 25 st. C.

Poznámka:

Vážený paciente, čtěte prosím tuto informaci pozorně, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Pokud máte další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Varování:

Přípravek Livostin nepoužívejte po datu ukončení doby použitelnosti, které je uvedené na obalu, i v případě, že byl správně uchováván.

Oční kapky Livostin spotřebujte do jednoho měsíce po prvním otevření!

Jakýkoli zbytek přípravku vraťte do lékárny k bezpečné likvidaci.

Uchovávejte vždy mimo dosah a dohled dětí.

Držitel rozhodnutí o registraci:
McNeil Products Limited, c/o Johnson & Johnson, Foundation Park, Roxborough Way, Maidenhead, Berkshire, SL6 3UG, Velká Británie

Výrobce:
Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgie

Balení:

Lahvička 4 ml.

Parametry

Způsob podání Zevně do očí
Kód SÚKL 0119923